VERSLAGEN

Stichting Aight krijgt meerjarige subsidie vanuit het kunst- en cultuurplan van de gemeente Den Haag. Aight is ook weer voor de volgende periode meegenomen in dit plan tot en met 2024. Voor andere (deel)projecten vraagt de stichting andere subsidies / fondsen aan. Verder heeft de stichting ook enige commerciële activiteiten waaruit inkomsten gegenereerd worden. Denk hierbij aan optredens, muurschilderingen, diverse workshops etc. Het geld wordt beheerd via één bankrekening en is er een vaste accountancy partij die de jaarlijkse stukken opstelt.

Voor de diverse projecten worden verschillende fondsen aangeschreven voor aanvullende financiëring.

Jaarrekening stichting Aight 2022

Jaarverslag Stichting Aight 2022

Jaarverslag Stichting Aight 2021
Jaarrekening Stichting Aight 2021

 

BELONINGSBELEID

Stichting Aight werkt met een onbezoldigd bestuur.

Een aantal medewerkers is pas sinds 2017 in vaste dienst en wordt nog niet via CAO-normen beloond.

Een aantal medewerkers werkt op ZZP basis bij Stichting Aight