ACTIVITEITENPLAN 2022

Aight wil in de regio Haaglanden haar rol als platform en kenniscentrum voor hiphop behouden en versterken. Door middel van hiphop wil Aight jongeren inspireren, motiveren en hun talent ontwikkelen op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst.

Aight wil blijvende impact genereren op de samenleving door INSPIREREN, SAMENWERKEN EN VERBINDEN. Kunst en cultuur zijn verbindende elementen in onze samenleving en bieden ruimte voor begrip, kennismaking en samenwerking, waardoor mensen elkaar beter leren kennen en daardoor beter begrijpen.

Aight zal voor 2022 verder ontwikkelen op het gebied van professionalisering en het creatieve Haagse gedachtegoed van de organisatie verder uitdragen zowel binnen het Haagse als daarbuiten.

TALENTONTWIKKELING

In het algemeen zal Aight het huidige cursusaanbod in het Haags Hiphop Centrum blijven voortzetten en verbreden. Stichting Aight wil voor zowel dans, muziek en beeldend de broedplaats en/of incubator zijn voor jong talent en aankomende jonge culturele ondernemers. Een mooi voorbeeld hiervan is de sector Dans waarbij jong talent via masterclasses wordt begeleid naar het topsegment: de Heavy Hitters. Daar worden ze klaargestoomd voor internationale competities, een semiprof status en full professional status. De visie is om dergelijke talentontwikkel- en opleidingstrajecten voor alle drie de takken de komende jaren verder te ontwikkelen waarbij per sector naar specifiek gedefinieerde uitstroom zal worden toegewerkt: verdere studie (terug naar studie), (cultureel) ondernemerschap/semi prof & professional status, werken met je talent binnen de door jouw gekozen sector (als bijv. leraar, coach, trainer etc.). Verder is de dansafdeling ook bezig met het begeleiden van een van de dansers vanuit de Heavy Hitters die is gescout voor de aankomende Olympische Spelen waar Breakdance zal worden opgenomen in de competitie. Aight verwacht dan ook dat de aandacht voor Breakdance alleen maar zal groeien en zullen actief inspelen op deze groeiende aandacht. Dit doet Aight ook via het bedenken van nieuwe concepten en activaties die hierop aansluiten.

DANS

 • Nieuwe dansstijlen Om nieuwe doelgroepen aan te boren, gaat Aight in 2022 verder met het aanbieden van nieuwe dansstijlen Popping en Standup. Dit na het succesvol uitrollen van de les Locking in 2020 en de respons van de standup lessen in 2021. Aight is de enige aanbieder van deze stijlen in de regio Den Haag
 • BGirl Sessions Aight zal een nieuw platform voor vrouwelijke breakdancers verder ontwikkelen en uitrollen
 • Danstheater In navolging van de in samenwerking met Korzo gemaakte theatervoorstelling Boombox 2.0, gaat Aight in 2022 verder met het opzetten van een nieuwe voorstelling. Investeringen door Aight in danstheater zorgen ervoor dat amateurdansers zich een nieuw doel stellen, bijvoorbeeld door te groeien naar het niveau van The Heavy Hitters. Maar ook voor The Heavy Hitters zelf is dit een vorm van verdere talentontwikkeling.
 • Amare De danstak van Aight is in opdracht van het Zuiderstrandtheater actief betrokken bij de officiële opening van Amare en zit op dit moment in de ontwikkeling van een gepast programma. De intentie bestaat om structureel deel te worden van de programmering en dit zullen we uitbouwen in 2022.
 • Bgirl India Aight begeleidt Haagse toptalent Bgirl India (2006) met als doel haar zoveel mogelijk kennis mee te geven over zowel de ontwikkeling binnen Breakdance als het begeleiden tijdens dit professionalisatietraject

MUZIEK

 • Stage Your Voice In samenwerking met het Residentie Orkest heeft in 2020 de uitrol plaatsgevonden van het project Symphony 2030, waarin scholieren hun visie op de 17 Unesco doelen hebben voordragen. In 2021 zal de tweede editie plaatsvinden en de voorbereidingen zijn al gestart. <- Vanwege het tegenvallende coronajaar is dit gedeeltelijk doorgeschoven naar het activiteitenplan van 2022. Dit soort concepten bleken extra lastig te organiseren vanwege de steeds veranderende maatregelen.
 • Notes, Beats & Bars Dit betreft een ander project in samenwerking met het Residentie Orkest, de verbinding van rap met klassieke muziek. Dit project is in 2020 gestart en leverde al direct een nominatie op voor de Haagse stadsprijs. We hebben in 2021 de samenwerking voorgezet met het Residentie Orkest met als culminatie het optreden in het nieuwe Amare waarbij muzikanten en vocalisten vanuit Aight zijn gekoppeld aan het Residentie Orkest om een nieuw stuk te maken met als thema: polarisatie. Deze samenwerking heeft er wederom voor gezorgd dat de banden nog nauwer zijn geworden tussen beide organisaties en zullen voor 2022 weer nieuwe samenwerkingsconcepten realiseren.
 • Next Step Door het succes van de ‘Face The Future’ masterclasses zal H3C deze doorgaan met regelmatig programmeren voor talenten die toe zijn aan een vervolgstap in hun carrière. Behalve vragen over o.a. boekingen, management, contracten, promotie en techniek, blijkt er veel behoefte te zijn aan feedback van professionals op het door hen gemaakte werk. De “Face The Future” Masterclasses zijn i.s.m. Cloud 9 en Popsport (www.popsport.nl) opgezet. Ook hier zijn nieuwe partners voor gevonden zoals ApprovedMusic, welke ingezet wordt voor 2022 tijdens speciale kennisdelingssessies met muzikanten.
 • Studio De geluidsopnamestudio van Aight bevindt zich in H3C en wordt steeds vaker gebruikt voor het opnemen, mixen en masteren van professionele producties. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal bekende Haagse talenten nieuwe (en zeer goed ontvangen) releases hebben uitgebracht. In 2022 zal de studio nog meer worden ingezet voor het aantrekken van Haagse talenten waarbij ook nog steeds de studio is opgenomen in het vaste lesprogramma waarin we wekelijks leerlingen verschillende workshops en lessen geven.
 • Center of the Cypher (Hiphop Café) Binnen H3C wordt altijd toegewerkt naar grote presentaties in het Paard, op Blockjams en tijdens diverse festivals. In aanloop naar deze grote presentaties is het belangrijk om eerst meters te maken om op die manier de noodzakelijke podiumervaring op te doen. Omdat het hier beginners betreft, is deze mogelijkheid niet of nauwelijks in het centrum van Den Haag te vinden. De reacties en feedback van het publiek zijn een belangrijk onderdeel van de presentatie en daarom gaat H3C in 2021 starten met een podium in de foyer van H3C. De programmering, organisatie en realisatie van deze avonden zijn in handen van jongeren uit de eigen kweekvijver, in samenwerking met het team van Aight. <- Vanwege het tegenvallende coronajaar is dit gedeeltelijk doorgeschoven naar het activiteitenplan van 2022. Dit soort concepten bleken extra lastig te organiseren vanwege de steeds veranderende maatregelen.
 • Lesaanbod Rap, Beatcreation, Dj-beginners, DJ-turntablism(1x per maand bij Breakdancetraining)
 • Festivals Parkpop: Autonoom Hiphoppodium I Love Hiphop: vijf dagen op verschillende locaties (afsluiting op Parkpop)
 • MasterPeace Vervolg op de aftrap van de Vredesweek met Diggy Dex, Juanes & Emmanuel Jal, allen zijn ambassadeurs van MasterPeace en in H3C zal met Diggy Dex een track opgenomen worden die daarna wordt aangevuld met bijdragen van Juanes (Colombia) en Emmanuel Jal (Sudan) zodat er een internationale track ontstaat die commercieel uitgebracht zal worden. <- Vanwege het tegenvallende coronajaar is dit doorgeschoven naar het activiteitenplan van 2022. Dit soort concepten bleken extra lastig te organiseren wegens de steeds veranderende maatregelen.
 • Masterclasses Face The Future: 4 x i.s.m. Popsport/ApprovedMusic. Verschillende professionals uit de muziekindustrie zullen tijdens deze avonden inzicht verschaffen in het reilen en zeilen van de muziekbusiness. Dit doen we onder mee d.m.v.:
  Spitsessies (4 x per jaar)/DJ-sessies(4 x per jaar)/Ableton Beatcreation
 • Online via de diverse social mediakanalen (met name Instagram, Facebook en Youtube) worden er diverse activiteiten/workshops/tutorials/items aangeboden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: H3C Hard Bars, This or That, Beatmaking Challenges, DJ-sets, raplessen, DJ-tutorials, etc.

BLOCKJAM

In 2021 organiseerde Aight tenminste acht Blockjamprogramma’s in de verschillende stadsdelen in de regio Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg en Delft. Deze programma’s bestaan uit verschillende activiteiten voor en door de jongeren uit de wijk en zullen worden aangeboden in de vorm van een festival, verschillende kleine events, een schrijverskamp of een doorlopend aanbod van workshops.

Dit jaar zullen extra projecten georganiseerd worden in de gemeente Leidschendam-Voorburg <- Vanwege het tegenvallende coronajaar is dit gedeeltelijk doorgeschoven naar het activiteitenplan van 2022. Dit soort concepten bleken extra lastig te organiseren vanwege de steeds veranderende maatregelen.:

 • Schrijverskamp Bovenveen in Voorburg
 • Participatie graffitiproject in fietstunnel in Stompwijk
 • Fotoexpositie van portretten van jongeren uit de wijk in openbare ruimte in de gemeente Leidschendam- Voorburg. Tijdens de culturele, creatieve, informatieve en sportieve activiteiten krijgen jongeren de kans hun eigen talent te ontdekken, te etaleren en verder te ontwikkelen.

BEELDEND

The Hague Street Art Magazine #8 Het The Hague Street Art Magazine #7 is desondanks het vreemde jaar zeer goed ontvangen. Er was veel vraag naar bij de verschillende uitgiftepunten in de stad. Magazine #8 zal dan ook weer worden uitgebracht door The Hague Street Art (THSA). Er is wel een bewuste keus gemaakt om deze in het eerste kwartaal van 2022 uit te brengen omdat THSA dan in staat is om al het werk van 2021 in het magazine op te nemen en eventueel een release evenement hieraan te kunnen verbinden.

Mauritshuis De samenwerking tussen THSA en het Mauritshuis is verder uitgebreid en er is inmiddels een zeer sterke relatie opgebouwd waarbij het project wat in 2021 is voorbereid in 2022 zal worden gerealiseerd. Het project zal in 2022 zowel voor de stad Den Haag als beide organisaties hoge ogen gooien op het gebied van (inter)nationaal kunstaanbod. De verwachting is ook dat de aandacht voor THSA alleen maar zal groeien een daarmee ook de aandacht voor de ‘Haagse kunstenaar’. Hier komt ook veel media-aandacht bij kijken en zal Aight dit ook volledig benutten om hun positie in het culturele speelveld nog meer te verankeren er ook de zichtbaarheid verder te vergroten.

MasterPeace Via een samenwerking met MasterPeace worden in het kader van “Walls Of Connection” workshops op scholen aangeboden. Leerlingen leren alles over graffiti en street art, op zowel technisch en kunstzinnig als maatschappelijk gebied.

Haagwonen In Scheveningen worden een groot aantal woningen van Haagwonen grondig opgeknapt. De bewoners worden bij elk aspect van dit project betrokken om er zo voor te zorgen dat ze actief deel zijn van deze werkzaamheden. The Hague Street Art zal naar aanleiding van een participatietraject waarbij bewoners worden betrokken bij de ontwerpfase, een nieuwe muurschildering maken. Het project begint in 2021 en zal in 2022 worden afgerond. <- Wegens het tegenvallende corona jaar is dit doorgeschoven naar het activiteitenplan van 2022 waarbij juist dit soort concepten extra lastig bleken te organiseren wegens de altijd veranderende maatregelen.

Staedion Mariahoeve wordt dit jaar dé nieuwe hotspot voor street art. Dit jaar wordt een enorm project voorbereid waarbij zeker 12 muren zullen worden voorzien van muurschilderingen. De plannen zijn in volle voorbereiding om dit project op poten te zetten. <- Wegens het tegenvallende corona jaar is dit gedeeltelijk doorgeschoven naar het activiteitenplan van 2022 waarbij juist dit soort concepten extra lastig bleken te organiseren wegens de altijd veranderende maatregelen.

Meerdere tourhuisjes stadsdeel Segbroek In samenwerking met afdeling Meldpunt Graffiti van de Gemeente Den Haag zullen er in 2022 een aantal verouderde tourhuisjes van nieuwe muurschilderingen worden voorzien. Er is een selectie gemaakt op basis van staat en wensen van de buurt. De nieuwe schilderingen zullen na een participatietraject waarbij omwonenden worden betrokken worden aangebracht op de volgende locaties:

Binckhorst De Binckhorst is de verder uitgegroeid tot een street art district met grote en kleine muurschilderingen door locale- en internationale kunstenaars. Naast de nieuwe werken die er door THSA zijn bewerkstelligd in dit gebied zal er voor 2022 ook weer actief gebruik worden gemaakt van dit gebied voor het realiseren van imposante kunstwerken.

Samenwerking literatuur museum In 2022 zal de expositie “backstreet” van start gaan waarbij THSA naast het creëren van werk met zowel kunstenaars uit ons Street art netwerk as uit de illegale scene ook de verdere aankleding van dit project volledig verzorgen. Het project spreekt jongeren aan op een unieke wijze. De link tussen Street art in opdracht en “echte” (illegale)graffiti wordt hiermee belicht om zo ook deze groep in een ander daglicht te stellen en om met deze scene in gesprek te blijven en de kunstvorm verder te introduceren aan een nieuw publiek. Voorbereiding vonden al plaats in 2021.

Inside Expositie De jaarlijkse expositie Inside laat het werk van street art kunstenaars zien wat zich níet in de openbare ruimte bevindt. Canvassen, sculpturen en printwerk worden tentoongesteld en verkocht waarbij de prijzen zeer uiteenlopen om zo alle doelgroepen kunst te kunnen aanbieden. Voor 2022 wordt er vernieuwd binnen dit concept en breidden we onze samenwerking van 2021 met The Hague Contemporary verder uit.

Tourkaart Na wat jaren afwezigheid is het toch gebleken dat de vraag was naar een fysieke vorm van onze Street art tours. We hebben dan ook i.o. met MPG besloten om de tourkaart nieuw leven in te blazen en zo nog een stad brede marketingtool in handen te hebben die door de stad wordt verspreid hierin voorzien we ook een samenwerking met Den Haag Marketing.

IN GANG

o Smitstraat-Joubertstraat (Street Art Festival met 4 grote muren; realisatie 2022)
o Ambachtsgaarde(Escamp)muurschilderingen
o HaagsSportkwartier(HSK)
o Graffiti Jamsopdelegalelocatieso
o Workshops en voorlichtingen
o VernieuwingvanTourwebsitemogelijkheden

ALGEMEEN

 • Workshops Aloysius Scholengemeenschap (Breakdance, Graffiti, Rap & Spoken Word, Kalligrafie). Pilot in het voorjaar van 2021 en de uitrol in het najaar. Daarna workshops in heel Nederland (40 scholen) in 2022
 • BAM, hier ben ik! Assessment programma waarmee soft skills gemeten worden i.s.m. I am Progrezz en het
  Stadsdeel Laak (2021 & 2022). Sinds de start van BAM hier ben ik hebben we als werk team het gericht gewerkt aan de realisatie van het project middels het aanleggen en uitbreidden van de samenwerkingspartners op gebied van vervolgtrajecten en wervingskanalen. Dit heeft geleid dat we eind 2021 op schema zitten en 20 gerichte assessments hebben afgenomen en waarbij we ook meerdere vervolgtrajecten hebben uitgezet voor de participanten gericht op zowel creatieve ontplooiing als op gebied van werkvoorbereiding. Daarnaast is BAM hier ben ik ook officieel opgenomen in de toolkit van Jongerpunt 070 en zullen we ook op gemeentelijk niveau dit project verder onder de aandacht brengen.
 • Aight Showcase Night eindejaars show <- Wegens het tegenvallende corona jaar is dit doorgeschoven naar het activiteitenplan van 2022 waarbij juist dit soort concepten extra lastig bleken te organiseren wegens de altijd veranderende maatregelen.