ACTIVITEITENPLAN

Activiteitenplan / Jaarplan 2024

 (klik om te downloaden)

INLEIDING
In het bruisende hart van Den Haag bevindt zich een organisatie die al jarenlang de jeugd inspireert, motiveert en helpt hun talenten te ontwikkelen. Stichting Aight (Aight), geworteld in de kracht van hiphop, gelooft in de creatieve kracht van jongeren en hun vermogen positieve verandering te bewerkstelligen.
Hiphop is een bron van inspiratie voor jongeren over de hele wereld. Het heeft hen geholpen hun stem te vinden en belangrijke maatschappelijke kwesties aan te kaarten, zoals racisme, armoede en ongelijkheid. Hiphop heeft vaak gediend als een platform voor sociale verandering en politiek bewustzijn, waarbij artiesten als Tupac Shakur en Public Enemy opkwamen voor gerechtigheid en gelijkheid.
De jeugd heeft zich altijd sterk geïdentificeerd met hiphop vanwege de oprechte en eerlijke teksten die vaak persoonlijke verhalen en strijd weerspiegelen. Het is een genre dat jongeren aanmoedigt hun eigen stem te vinden en hun ervaringen te delen, of ze nu positief of negatief zijn.
Wij willen onze missie als het toonaangevend platform en kenniscentrum voor hiphop in de regio Haaglanden voortzetten en versterken. Met een diepgewortelde passie voor deze kunstvorm en een langdurig engagement in de gemeenschap, is het onze prioriteit jongeren de ruimte te bieden om hun artistieke expressie te verkennen en te ontwikkelen. Of het nu gaat om rap, dans, graffiti, of DJ’en. De Stichting biedt een veilige en ondersteunende omgeving waarin jongeren hun ideeën kunnen uiten en hun eigen stem kunnen vinden. Door middel van een vast lesprogramma, workshops, masterclasses en evenementen worden de deelnemers aangemoedigd hun creatieve horizon te verbreden en hun unieke artistieke stijl te ontdekken.
Wij willen een blijvende impact genereren op de samenleving door te INSPIREREN, SAMEN TE WERKEN en te VERBINDEN. Kunst en cultuur zijn verbindende elementen in een multiculturele samenleving en bieden ruimte voor begrip, kennismaking en samenwerking, waardoor mensen elkaar beter leren kennen en daardoor beter begrijpen.
Ook in 2024 zetten wij verdere stappen op gebied van professionalisering zodat we onze doelstelling steeds beter bereiken en ons creatieve gedachtegoed verder uitdragen zowel in het Haagse als daarbuiten.

ACTIVITEITEN 2024 In 2024 willen we ons huidige cursusaanbod uitbreiden, met als missie Aight verder te versterken als broedplaats en incubator voor jong talent en opkomende culturele ondernemers in de wereld van dans, muziek en beeldende kunst.
Een inspirerend voorbeeld hiervan is onze dansafdeling, waar jonge getalenteerde artiesten de kans krijgen om te schitteren. Via inspirerende crews als de ‘Heavy Hitters’ en masterclasses worden ze begeleid op hun reis naar het hoogste niveau. Hier worden ze voorbereid op nationale en internationale competities, met de mogelijkheid een semiprofessionele of zelfs volledig professionele status te bereiken. Onze visie is dergelijke talentontwikkeling- en opleidingsprogramma’s in alle drie de disciplines verder uit te bouwen in de komende jaren. Met specifieke uitstroommogelijkheden als doel per sector in gedachten. Of je nu kiest voor verdere academische studie, cultureel ondernemerschap, een semiprofessionele of professionele status, of het delen van je talent als leraar, coach of trainer, binnen Aight zorgen we voor een op maat gemaakt ontwikkelingstraject.
Een voorbeeld waar we met trots aan kunnen refereren is India Sardjoe, één van onze Heavy Hitters. Zij is met 16 jaar Nederlands, Europees en Wereldkampioen en is als eerste breaker geselecteerd voor de aankomende Olympische Spelen in Parijs. Met breakdance als officiële sport tijdens de Olympische Spelen, zijn we ervan overtuigd dat de interesse in breaking verder zal groeien. Aight staat klaar hier actief op te anticiperen. We zullen blijven innoveren door nieuwe concepten en activiteiten te ontwikkelen die aansluiten op de tijdgeest, het hier en nu.

I. DANS
Nieuwe dansstijlen
In 2023 heeft Aight zich ingezet voor een verbreding van het dansaanbod in het Haags Hiphop Centrum. In 2024 zetten we onze inspanningen hierop door. Naast de breakdance en stand up dance lessen die er in het Haags Hiphopcentrum te volgen zijn ambiëren wij een breder palet aan dansstijlen uit de hiphopcultuur. Belangrijk daarbij is dat het dansstijlen zijn die resoneren met de positieve normen en waarden van de hiphopcultuur, en dat het een dansstijl is die niet of nauwelijks wordt aangeboden in regio Haaglanden. Een voorbeeld hiervan zijn de locking danslessen van Japanse veteraan Fresh Seiji. In 2023 hebben we locking toegevoegd aan het wekelijkse programma van het Haag Hiphopcentrum. Inmiddels is de les uitgegroeid tot een van de populairste lessen en trekt het veel nieuwe deelnemers. Naast de locking lessen hebben we dezelfde aanpak toegepast op een andere nieuwe dansstijl in de vorm van Popping. Met de zeer ervaren Rotterdamse Tawatha Steendam die sinds kort in de hofstad woont heeft Den Haag de perfecte persoon om deze uitdaging mee aan te gaan. Ook in 2024 bouwen we dus verder aan ons dansaanbod uit de hiphopcultuur.
BGirl Sessions
Deze all-female breakdance organisatie kent zijn oorsprong in het Haags Hiphop Centrum en heeft hier in het verleden een wekelijkse breakdance les voor vrouwen verzorgd. Inmiddels zijn zij zich meer gaan focussen op het verbinden van de bgirls wereldwijd. Dit doen zij door middel van onlineactiviteiten en het organiseren van events. Zo zijn zij ook een van de partners voor het I Love Hiphop Festival en zijn ze verantwoordelijk voor de solo bgirl competitie die daar plaatsvindt. In 2024 gaat Aight samen met Bgirl sessions verkennen hoe zij hun visie en rol binnen de (inter)nationale breakdance scene kunnen versterken.
India Sardjoe
Bgirl India is in 2023 vrolijk doorgegaan met haar worldwide takeover van de internationale breakdance. Zij schreef wederom geschiedenis. Na haar Europese- en wereldtitel in 2022, heeft zij in 2023 haar 2e EK op rij

gewonnen en heeft zij zich daarmee als eerste Europese vrouwelijke breakdancer in de geschiedenis voor de Olympische Spelen gekwalificeerd. 2024 staat daarmee in het teken van dit unieke podium, en daarmee voor India de mogelijkheid de enige titel te winnen die zij nog niet heeft bemachtigd, namelijk Olympisch goud.
Aight is tot op de dag van vandaag nauw betrokken bij de trainingen en ontwikkeling van India. Vanuit Aight maakt Diogo Nogueira wekelijks vele uren met haar in de danszalen van het Haags Hiphop Centrum en Ton Steenvoorden is door NOC NSF naar voren geschoven als de coördinator van India’s road to Paris. Hij houdt daarmee nauw contact met een team aan specialistische trainers coaches en therapeuten die India ondersteunen in haar trainingsschema. Aight richt zich in 2024 vol op de voorbereiding van India richting de Olympische Spelen zodat zij daar optimaal aan het toernooi kan beginnen.
Heavy Hitters: Common Enemy
In 2023 hebben de Heavy Hitters een mijlpaal bereikt door het maken en opvoeren van hun allereerste avondvullende voorstelling. In een nauwe samenwerking met het Korzo theater is een traject uitgezet waar deze voorstelling onder leiding van NDT-danseres Lea Ved tot stand is gebracht. De voorstelling is tijdens het Cadance Festival in première gegaan en heeft 2 avonden kunnen schitteren voor een volle zaal. Het plan is in 2024 met de voorstelling op tournee te gaan.

Amare
In samenwerking met Amare hebben we een uniek concept ontwikkeld onder de noemer “Make Some Noise!”. Een interactief improvisatieconcept met door ons geselecteerde dansers en musici waarbij het publiek actief wordt betrokken in het creëren van geïmproviseerde scenes in vooraf bepaalde thema’s.
In 2023 zag dit concept voor het eerst het levenslicht in de vorm van een schoolvoorstelling in combinatie met een workshopprogramma. Dit was een daverend succes met meer dan 1000 deelnemers in 5 voorstellingen verspreid over 3 dagen.
De voorstelling en het workshopprogramma werd door de Haagse basisscholieren en leraren als inspirerend en leerzaam ervaren. De voorstelling staat voor 2024 wederom gepland in dezelfde vorm en is al verzekerd van 1200 bezoekers verspreid over 6 voorstellingen. Wij en ook Amare zien het grote succes van deze vruchtbare samenwerking en gaan in 2024 de mogelijkheden verkennen dit project op landelijke basis uit te voeren als Haags exportproduct op kunsteducatiegebied. Deze samenwerking smaakt naar meer omdat wij hiermee de hedendaagse kunstvormen in Amare vertegenwoordigen.
Korzo
In maart 2024 bestaat Korzo 40 jaar. Als viering van dit jubileum laten zij verschillende organisaties het gebouw kraken. Net zoals het Korzo theater zelf deed al die jaren geleden. Wij zijn gevraagd op één van de dagen het gebouw te kraken en daar een programma voor te ontwikkelen. Die gesprekken zijn nu in volle gang.
Hiphopcentrum Battle Teams: next generation
Week in week uit werken jonge breakdancers in het Haags Hiphopcentrum aan hun dromen om net zo goed te worden als de Heavy Hitters. Omdat er op dit moment jonge breakdancers aangeven behoefte te hebben aan meer begeleiding, zijn wij gestart met een nieuwe generatie battle teams volgens dezelfde bewezen methode die bij de Heavy Hitters is toegepast. Het enige verschil is dat in dit geval Bonne von Bruckenfock en Diogo Nogueira voor de trainingen voor hun rekening nemen en Ton Steenvoorden hierin een begeleidende rol vertolkt.
Zo vindt er op verschillende lagen kennisoverdracht plaats en wordt het stokje doorgegeven aan de nieuwe generatie. Na de zomer van 2023 zijn wij gestart met 17 leerlingen die nu wekelijks een extra 3 uur durende training volgen. In 2024 wordt hier op doorgeborduurd en willen wij 3 masterclasses plaats laten vinden die de ontwikkeling van deze groep zal ondersteunen.

Heavy Hitters
Het danstalent van de Heavy Hitters is in de afgelopen jaren op meerdere vlakken tot uiting gekomen. De dansers zijn samen opgegroeid in het Haags Hiphop centrum en zijn uitgegroeid tot volwassen professionals met aanzien. Een aantal van hen geeft nu de reguliere lessen in het Hiphopcentrum, de plek waar zij ooit zelf leerling waren. Daarmee wordt alle kennis die zij opdoen geborgd en doorgegeven aan de nieuwe generatie Haagse dansers.
De ontwikkeling van deze groep is niet onopgemerkt gebleven en heeft naast een aantal mooie resultaten op battlegebied en mooie recensies voor hun theatrale inspanningen geresulteerd in een nominatie voor de Piket Kunstprijzen. De groep staat in volle bloei, en om dit extra kracht bij te zetten hebben wij in 2023 de Urban Arts regeling van Fonds voor Cultuurparticipatie aangeschreven. Dit met als doel een aantal inspirerende trips te maken naar inspiratiebronnen van de crew, waaronder de crews; RAD (Houston, TX USA) en de Immigrandz (Bordeaux, FR). Wij hebben de ambitie deze plannen in 2024 uit te voeren.
Heavy Hitters Hangoutz
Een nieuw concept dat vanuit de Heavy Hitters is geïnitieerd is gericht op het verbinden van de nationale breakdance scene. Met de recent ingezette olympische ontwikkelingen rondom breakdance zijn er zowel positieve als negatieve veranderingen merkbaar. Deze komen vooral tot uiting op de breakdance battles die nu steeds meer gaan om het behalen van een resultaat in plaats van verbinden met gelijkgestemden met dezelfde passie voor breaking. De Heavy Hitters Hangoutz is een reactie hierop waarbij wij 4 keer per jaar een rivaliserende dansgroep uit een ander gedeelte van Nederland uit willen nodigen in het Haags Hiphop Centrum om een avond lang te jammen, uit te wisselen en te connecten op een laagdrempelig niveau. Een avond waarbij hiphop waarden worden aangehaald, prestatiedrang aan de zijlijn wordt gezet en iedereen weer herinnerd wordt waarom zij ooit verliefd zijn geworden op de Hiphopcultuur en breaking. In 2023 is het fundament gelegd voor dit project en is er een duidelijk plan opgesteld voor de financiering hiervan. In 2024 willen wij overgaan tot de uitvoering hiervan.
II. MUZIEK
Notes, Beats & Bars
Dit project inmiddels een vaste waarde is geworden in de muziekscene van Den Haag, waar muziekstijlen worden gecombineerd. In samenwerking met het Residentie Orkest wordt er een verbinding gemaakt tussen Rap en Klassieke muziek. Dit project is in 2020 gestart en leverde al direct een nominatie op voor de Haagse stadsprijs. Na drie succesvolle edities wordt er ook in 2024 een educatie deel aan gehangen, naast de creatie en de uitvoeringen. De uitwerking daarvan is nog in volle gang.
Kan Ver Keren
Een nieuw crossover project waarin 17e eeuwse literatuur en poëzie wordt “vertaald” naar rap. Met een unieke muzikale begeleiding van een klavecimbel en digitale viool én beats wordt dit zowel bij festivals en scholen aangeboden als dat er een educatief programma wordt gerealiseerd.
Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
Aight heeft een viertal programma’s die in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd worden ingezet om jongeren tot 30 jaar op verschillende vlakken (persoonlijk, artistiek, zakelijk, organisatorisch) vooruit te helpen. De subsidie is samen met ‘’Can I dream” aangevraagd en de uitslag verwachten we half oktober 2023. De insteek van de aanvraag is tweeledig. Aan de ene kant willen we een structureel aanbod creëren in het kader van talentontwikkeling en anderzijds willen we met deze trajecten de maatschappelijke impact van Aight vergroten en combineren met de kunstsector in Den Haag.

Studio
De studio biedt de Haagse hiphop scene kansen om te oefenen, te falen en te ontwikkelen. De laagdrempelige
toegang tot de studio is een cruciaal element in de ontwikkeling van veel amateurs die een stap in de muziek
scene willen zetten. Onze geluidsopnamestudio bevindt zich in Het Haags Hiphopcentrum en worden steeds
vaker gebruikt voor het opnemen, mixen en masteren van professionele producties, van eigen producties
maar ook extern. In 2024 zal de studio naast de lessen gebruikt worden voor de MDT-programma’s.
Hofstad Hiphop
Viermaal per jaar wordt er in het Paardcafé een avond georganiseerd waar talentvolle acts de kans krijgen om
ervaring op te doen en in een professionele setting een show te geven. Vooraf wordt er met de acts
besproken wat er voor een goede show allemaal nodig is. Elke editie is er ook een open mic wat een
mogelijkheid is voor aanwezige talenten om hun kunsten te vertonen. Dit fungeert ook als radar voor nieuwe
acts/talenten

.
I love Hiphop live nights
In de Zwarte Ruiter op de Grote Markt wordt viermaal per jaar een live night/jamsessie georganiseerd. Deze
avonden kan iedere rapper/zanger/muzikant inspringen op de jam. Als basis worden er enkele muzikanten en
vocalisten uitgenodigd om de avond op gang te brengen. Deze avonden trekken een breed publiek aangezien
het op de Grote Markt en reguliere bezoekers op een vertrouwde manier kennis maken met hiphop.
Muziekaanbod in het Haags Hiphop Centrum
In het Hiphopcentrum vinden wekelijks lessen plaats voor talentontwikkeling en toe te werken naar events,
mocht de behoefte daar zijn. Het betreft de volgende lessen:
− Rap beginners
− Rap intermediate/gevorderd
− Beatsessies
− DJ lessen.
Festivals
− Bevrijdingsfestival
Elke jaar zijn wij vast onderdeel van het Bevrijdingsfestival. Wij bemannen de hiphop area en doen
een Haags Hiphopcentrum showcase op het Sena Performers stage. Hiphop heeft een plek heeft bij
jong en oud en het geeft een positieve ‘vibe’ aan het festival dat tienduizenden bezoekers telt. Wij
zijn enorm trots op dit festival een podium te hebben en met Hiphop de vrijheid te vieren. Dat is in de
eerste plaats ook wat het is: een feest voor deelnemers en bezoekers.
I Love Hiphop
Dit festival wil het belang van community en samenzijn benadrukken, een van de kernwaarden van de
hiphopcultuur zoals deze is ontstaan. Naast dat I Love Hiphop zich al jaren inzet voor het
samenbrengen van alle onderdelen van deze subcultuur door onder één vlag de muziek, dans en
beeldende kunstdisciplines te programmeren, ziet de organisatie zich vandaag de dag ook
genoodzaakt om de hiphopscene een moment te geven om terug te gaan naar de essentie van deze
kunstvorm en geïnspireerd te raken door elkaar. Een ander doel is te laten zien hoe divers en
inspirerend hiphop is en kan zijn, en om het stereotype beeld dat bij veel mensen nog leeft tegen te
spreken. Overall is het doel van I Love Hiphop: zoveel mogelijk mensen verbinden door middel van
hiphop en laten zien hoe waardevol de hiphopcultuur is.

Masterclasses
Masterclasses zijn een perfecte scoutingsplaats voor jong talent en voor het stimuleren en ontwikkelen van jonge amateur beoefenaars. Tijdens masterclasses kunnen we laten zien dat we in deze regio rijk bedeeld zijn met hiphop talent. Bij de volgende activiteiten zullen er passende masterclasses worden aangeboden:
− Spitsessies: 4 x per jaar,
− Dj-sessies: 2 x per jaar,
− Ableton Beatcreation: met beatbattles,
− Via de Amerikaanse ambassade worden masterclasses van Amerikaanse artiesten aangeboden, exclusief in het Haags Hiphopcentrum.

Online
Hard Bars video’s Hard Bars is een serie video’s op het Youtube kanaal van ons (youtube.com/aighttube) met elke keer een rap sessie van een andere artiest in de studio. Sinds 2018 zoekt het Haags Hiphopcentrum nieuwe talenten en geeft ze op deze manier een podium. De insteek is simpel: heb je skills, laat ze zien en er wordt een mooie video van gemaakt en gedeeld door Hiphopcentrum. In principe kan iedereen zich hiervoor aanmelden en wanneer de skills op orde zijn wordt er een sessie gepland.
Door deze sessies hebben meerdere rappers aandacht gekregen en zijn ze opgepikt om bijvoorbeeld bij Popradar op te treden. Voor het Hiphopcentrum is het tevens een manier om de studio zichtbaar te maken zodat nieuwe talenten ook een kijkje binnen kunnen nemen zonder letterlijk de drempel over te moeten.

III.BEELDEND
The Hague Street Art Magazine
Het The Hague Street Art Magazine #10 komt in het eerste kwartaal van 2024 uit. De release party in februari wordt aangegrepen als een contact- en expositiemoment met het kunstenaarsnetwerk en samenwerkingspartners. Na de release party wordt het magazine verspreid naar diverse uitgiftepunten door de stad waaronder de VVV.
MasterPeace
Via een samenwerking met MasterPeace worden in het kader van “Walls Of Connection” workshops op scholen aangeboden. Leerlingen leren alles over graffiti en street art, op zowel technisch, kunstzinnig en maatschappelijk gebied. Daarnaast loopt er een traject waarbij wordt gekeken naar een participatieve muurschildering in 2024 in Moerwijk.
Tourhuisjes
In samenwerking met afdeling Meldpunt Graffiti van de Gemeente Den Haag zullen we in 2024 minstens drie tourhuisjes voor de gemeente beschilderen. We bieden sinds 2023 nieuw (jong) talent de kans de tourhuisjes te schilderen in samenwerking met een ervaren street artists. Dit is een opstap/motivatie naar het maken van muurschilderingen en een mogelijkheid om nieuwe kunstenaars daar de kans voor te geven.
Exposities
De jaarlijkse expositie Inside laat het werk van street art kunstenaars zien wat zich níet in de openbare ruimte bevindt. Autonoom werk van street art kunstenaars wordt tentoongesteld en verkocht waarbij de prijzen zeer uiteenlopen om zo alle doelgroepen kunst te kunnen aanbieden. Voor 2023 werd er vernieuwd binnen dit concept en meer verdieping voor de kunstenaars opgezocht voor de kunstenaars door middel van workshops. We hebben dit in 2023 uitgebreid met een expositie in Amare en deze langer laten doorlopen (tot en met de museumnacht). Het publiek was daardoor heel divers en zo laten we de kunstvorm/de kunstenaars dus aan een breder publiek zien. Daarnaast willen we ons in 2024 gaan oriënteren op verdiepende exposities rondom street art en kijken naar mogelijkheden van solo-exposities voor aanstormend talent.
Tourkaart
Na wat jaren afwezigheid is gebleken dat er vraag is naar een fysieke vorm van onze street art tours. Samen met het Meldpunt Graffiti gaan we de tourkaart nieuw leven in blazen. Daarmee creëren we nog een stads brede marketingtool die door de stad wordt verspreid. In samenwerking met de gemeente en Streetartprojects is in 2023 een Binckhorst tourkaart uitgekomen, in 2024 brengen we een tourkaart voor Segbroek en Centrum uit.
Professionaliseringsdagen
In 2023 hebben we twee dagen georganiseerd voor ons netwerk met cursussen en lezingen die inhoudelijk interessant zijn voor street art kunstenaars en beeldende makers. En we hebben een lezing gedaan rondom auteursrecht voor beeldmakers in samenwerking met Pictoright en gaan we nog een timemanagement cursus gefocust op street artists doen in november. Deze trend willen we in 2024 doorzetten.
Graffiti voorlichtingen
Jaarlijks geven we 25 brugklassen van het voortgezet onderwijs voorlichting over wat graffiti en street art is. De doelstelling van deze voorlichting waarin de leerlingen leren wat graffiti en street art doen met de omgeving. De voorlichting gaat gepaard met een graffiti workshop waarbij de leerlingen zelf op een positieve manier kennis maken met de kunstvorm.
Graffiti jams
De graffiti jams zijn netwerkmomenten/evenementen waarbij beoefenaars worden uitgenodigd om op de legale oefenlocaties (LGL), ook wel Hall of Fame (HOF) genoemd, hun kunsten te beoefenen. Dit draagt bij aan de visie dat legale alternatieven in het geheel vandalisme tegengaan. De graffiti jams laten de graffiti beoefenaar kennis maken met de legale graffiti locaties in Den Haag en zijn zo op een positieve manier bezig met graffiti. Daarnaast komen zij in contact met kunstenaars die hun werk al op legale wijze aanbrengen.

IV.BLOCKJAM
De Blockjam festivals zijn de grondslag van onze talentontwikkelingscyclus. Het unieke van dit project is dat we de jongeren niet vragen naar ons te komen, maar we trekken zelf de wijk in, letterlijk. Om de jongeren nog meer aan ons te binden, vragen we ze de Blockjams zelf op te zetten, mee te denken over de inhoud en te organiseren. Voor ons bij uitstek het moment om te scouten en de jongeren te bewegen bij Aight lessen te volgen.
In 2024 zullen we tenminste vijf Blockjamprogramma’s in de verschillende stadsdelen in de regio Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg organiseren. Deze programma’s bestaan uit verschillende activiteiten en worden aangeboden in de vorm van een festival, verschillende kleine events, een schrijverskamp of een doorlopend aanbod van workshops. Tijdens de activiteiten krijgen jongeren de kans hun eigen talent te ontdekken, te tonen, te etaleren en verder te ontwikkelen.
Deze 5 blockjams zullen plaatsvinden in:
1.Stadsdeel Escamp, Zuiderpark
2.Stadsdeel Laak
3.Stadsdeel Loosduinen
4.Stadsdeel Leidschenveen- Ypenburg
5.Gemeente Leidschendam-Voorburg

We willen graag uitbreiden met stadsdeel Centrum (Transvaal en/of Schilderswijk) en Gemeente Rijswijk. In 2024 gaan we daarvoor de eerste gesprekken initiëren.
Ook kijken we naar de potentie schrijverskampen te organiseren in Prinsenhof waarvoor veel animo is bij zowel gemeente als vanuit de wijk. Schrijverskampen zullen te zijner tijd bij de afdeling muziek belegd worden.

V.ALGEMEEN
Workshops Scholengemeenschappen
Breakdance, Graffiti, Rap & Spoken Word, Kalligrafie
Aight Showcase Night eindejaars show
Binnen het Haags Hiphop centrum wordt er elk toegewerkt naar de eindejaarsshow, Aight Showcase Night. Hier laten alle leerlingen zien wat zij geleerd hebben aan de andere leerlingen, ouders, vriendjes en vriendinnetjes en andere toeschouwers.

BEDRIJFSVOERING In 2023 hebben we opnieuw stappen gezet tot professionalisering van de organisatie. Onder andere door een herziening van de organisatiestructuur. Om gezond en daarmee duurzaam te zijn geloven wij dat Aight een stevige directiekern nodig heeft die bestaat uit een artistiek en zakelijk directeur. Wij willen dat alle afdelingen werken vanuit één breed gedragen artistiek beleid. Het zorgt voor helderheid zowel intern als extern; voor je medewerkers, je publiek, je stakeholders en je partners. Op basis van een eenduidige artistieke visie kunnen we beslissen wat we wel en niet doen en vooral waaróm we het doen.
Ton Steenvoorden was jarenlang coördinator Dans van de Stichting en is voor ons de man met de visie. Hij is een gerespecteerd collega in het land en wordt regelmatig gevraagd voor panels waaruit de waardering van zijn standpunten blijkt. Hij treedt vanaf 1 november 2023 officieel aan als artistiek directeur. Leonie Gerrits, trad in juli 2023 in dienst als algemeen directeur en vormt vanaf november 2023 samen met Ton, als zakelijk directeur, de directie van Stichting Aight. Hiermee is de basis gelegd van de nieuwe organisatiestructuur. In nieuwe Kunstenplan worden de plannen voor de rest van de organisatie verder uitgewerkt. De organisatiestructuur ziet er in 2024 als volgt uit:

CODE CULTURAL GOVERNANCE & COMPLIANCE In het kader van onze inzet voor Governance en Compliance bevinden we ons in de beginfase. In het jaar 2023 is de basis gelegd voor het formaliseren van cruciale processen en het vastleggen van beleidslijnen, met speciale aandacht voor zaken als grensoverschrijdend gedrag en gedragsnormen en (project)management. Onze actiepunten voor 2024 en verder zijn:
– Ontwikkeling van een bestuur- en directiereglement. – Procedurele borging van contracten en opdrachtverstrekking. – Definiëring van toegangsprocedures tot documenten. – Het vaststellen van een evaluatiemechanisme voor Aight. – Implementatie van een planningscyclus voor medewerkers, wat resulteert in Resultaat Gesprek Afspraken. – Herziening van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie. – Opstellen van een Personeelshandboek. – Aanpassing van juridisch onderbouwde contracten.
Ons doel is deze professionaliseringsslag in een periode van 1 tot 1,5 jaar te realiseren, zodat we klaar zijn voor de aanvang van het nieuwe Kunstenplan.

Het bestuur
De bestuursleden van Stichting Aight zijn: – Bernard Korfker (penningmeester) – Harmen Alkema – Neeltje Hutten Mansfeld – Gina Tamer Saad (roulerend junior bestuurslid)
Het bestuur hanteert een roulerend voorzitterschap en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen legt de directie op zowel artistiek als financieel gebied verantwoording af aan het bestuur, waarbij alle besluiten en belangrijke informatie formeel worden vastgelegd en gearchiveerd. Elk jaar wordt een bestuursverslag opgesteld om onze activiteiten en prestaties te rapporteren. Eind 2023/ begin 2024 zullen we onze statuten en registratie bij de Kamer van Koophandel laten wijzigen vanwege de aanpassing van de directiestructuur.
CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE
Onze inzet voor diversiteit en inclusie gaat verder dan woorden; het is verweven in de kern van onze organisatie, het is een vanzelfsprekendheid binnen de Hiphopcultuur. Diversiteit en inclusie zijn dus niet alleen belangrijke waarden voor ons, ze vormen het kloppende hart van onze gemeenschap.
Binnen onze Hiphopcultuur beschouwen we diversiteit als een vanzelfsprekendheid, omdat juist deze verscheidenheid onze cultuur zo krachtig en rijk maakt. Of je nu docent, medewerker, of een andere schakel bent in onze organisatie, het maakt niet uit waar je vandaan komt, welke huidskleur je hebt, welke religie je belijdt, of wie je bent. In Hiphop gaat het om de stem die je hebt en de boodschap die je wilt delen. We verwelkomen iedereen met open armen, want onze kracht komt voort uit onze verschillen. We omarmen deze missie met trots. Door het werken met jeugd uit de (achterstands-)wijken weerspiegelt onze organisatie deze diversiteit. Of je nu als leerling bij ons komt om te leren, als docent om te onderwijzen, of als medewerker om bij te dragen aan onze missie, je achtergrond, verhaal en perspectief zijn waardevol. Onze hiphopcultuur is een goed voorbeeld van hoe diversiteit en inclusie natuurlijk en vanzelfsprekend kunnen zijn.

CODE FAIR PAY/FAIR PRACTICE
Het streven naar fair practice en fair pay binnen onze organisatie is belangrijk voor ons. In 2024 is het helaas financieel niet haalbaar. Het zou een extra €100.000,- op de begroting zijn ons hieraan te committeren. Ons doel is echter om ons vanaf het nieuwe kunstenplan aan de CAO voor Kunsteducatie te verbinden, als een concrete stap in de richting van eerlijke praktijken en loon voor onze medewerkers.
We realiseren ons dat dit een proces is dat inspanning en toewijding vereist. We erkennen de waarde van ons personeel en begrijpen dat eerlijke compensatie en arbeidsomstandigheden essentieel zijn. We zullen er hard aan werken deze doelstelling te verwezenlijken, zodat alle betrokkenen binnen onze organisatie kunnen rekenen op een eerlijke behandeling en beloning voor hun inzet.
Wij hopen in het nieuwe kunstenplan de stappen te kunnen zetten richting dit doel en onze inzet voor fair practice en fair pay te versterken.

ACTIVITEITENPLAN 2023

INLEIDING

Aight wil in de regio Haaglanden haar rol als platform en kenniscentrum voor hiphop behouden en versterken. Door middel van hiphop wil Aight jongeren inspireren, motiveren en hun talent ontwikkelen op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst.

Aight wil blijvende impact genereren op de samenleving door te INSPIREREN, SAMENWERKEN EN VERBINDEN. Kunst en cultuur zijn verbindende elementen in een multiculturele samenleving en bieden ruimte voor begrip, kennismaking en samenwerking, waardoor mensen elkaar beter leren kennen en daardoor beter begrijpen.

Aight zal voor 2023 verder door ontwikkelen op het gebied van professionalisering en het creatieve Haagse gedachtegoed van de organisatie verder uitdragen zowel binnen het Haagse als daarbuiten.

TALENTONTWIKKELING

In het algemeen zullen we het huidige cursusaanbod in het Haags Hiphop Centrum blijven voortzetten en verbreden.

Stichting Aight wil voor zowel dans, muziek en beeldend de broedplaats en/of incubator zijn voor jong talent en aankomende jonge culturele ondernemers. Een mooi voorbeeld hiervan is de afdeling dans waarbij jong talent via onder andere masterclasses wordt begeleid naar het topsegment: de Heavy Hitters. Daar worden ze klaargestoomd voor (inter)nationale competities en naar behoeft ook een semiprof status of full professional status.  Onze visie is om dergelijke talent ontwikkelings- en opleidingstrajecten voor alle drie de takken de komende jaren verder te ontwikkelen waarbij we per sector naar specifiek gedefinieerde uitstroom gaan toe leiden: verdere studie (terug naar studie), (cultureel) ondernemerschap/semi prof & professional status, werken met je talent binnen de door jouw gekozen sector (als bijv. leraar, coach, trainer etc.). Verder is de dansafdeling ook bezig met het begeleiden van 1 van de dansers vanuit de Heavy Hitters die is gescout voor de aankomende Olympische Spelen waar Breakdance zal worden opgenomen in de competitie. Aight verwacht dan ook dat de aandacht voor Breakdance alleen maar zal groeien en zal actief inspelen op deze groeiende aandacht. Dit doen we ook via het bedenken van nieuwe concepten en activaties die hierop aansluiten.

DANS

         Nieuwe dansstijlen

Nadat Aight in 2022 het stand up dance aanbod heeft verstevigd en heeft uitgebreid met een extra lesmoment is er tijd en ruimte vrijgekomen om te kijken naar andere aanvullingen op het dansaanbod. Uitgangspunt hierbij is dat Aight ambieert dansstijlen aan te bieden die nog niet of nauwelijks een plek hebben in Den Haag. Dansstijlen die hierbij in gedachten springen zijn popping, locking, housedance en wacking.

         BGirl Sessions

Deze all-female breakdance organisatie kent zijn oorsprong in het Haags Hiphop Centrum en heeft hier in het verleden een wekelijkse breakdance les voor vrouwen verzorgd. Inmiddels zijn zij zich meer gaan focussen op het verbinden van de bgirls wereldwijd. Dit doen zij d.m.v. online activiteiten en het organiseren van events. Zo zijn zij ook een van de partners voor het I Love Hiphop Festival en zijn ze verantwoordelijk voor de solo bgirl competitie die daar plaats vindt. Aight wil samen met Bgirl sessions gaan verkennen hoe zij hun visie en rol binnen de (inter)nationale breakdance scene kunnen versterken.

         Heavy Hitters X Korzo Theater

In het voorjaar 2022 heeft de Haagse crew de Heavy Hitters o.l.v. Lea Ved (NDT1/Korzo) een theatraal onderzoek onder de werktitel “One common enemy” afgerond. Dit met als doel het vinden van een onderwerp en werkwijze voor een avondvullende theatervoorstelling. De presentatie van het onderzoek vond plaats in Korzo als voorprogramma van Fractal Collective en is erg positief ontvangen. Ook de samenwerking met Lea Ved verliep vlekkeloos en er was bij alle betrokken partijen animo om in deze vorm door te gaan en een plan te schrijven voor het uitwerken van de resultaten van het onderzoek tot een volledige voorstelling. Inmiddels is het projectplan afgerond en zijn de aanvragen de deur uit. Momenteel wachten wij op reactie van de fondsen en hopen dat wij verder mogen bouwen aan deze ontwikkeling.

Naast “One common enemy” heeft Korzo interesse getoond in het uitwerken van het stuk “Fotosynthese” wat wij voor Festival Classique hebben gemaakt. Er vinden nu gesprekken plaats om dit uit te werken naar een vorm waarbij samengewerkt gaat worden met een live violist en deze vernieuwde versie zal als onderdeel van het CaDance festival 2023 geprogrammeerd staan.

         Amare

De danstak van Aight heeft een uniek concept voor de officiële opening van Amare mede-ontwikkeld onder de noemer “Make Some Noise!”. Omdat de officiële opening in 2021 een week voor dato gecanceld moest worden door verscherpte corona maatregelen is de intentie uitgesproken om hiervoor een ander gepast moment te zoeken. April 2023 zal dit concept meerdere keren gespeeld worden in de vorm van een schoolvoorstelling i.c.m. een aansluitend workshopprogramma.

         Heavy Hitters

Deze groep toptalenten zijn inmiddels uitgegroeid tot een bekende naam binnen de internationale breakdance community. Zeker doordat India Sardjoe in 2022 een internationaal topjaar achter de rug heeft met het winnen van meerdere topcompetities weet iedereen dat de Heavy Hitters een groep is die je in de gaten moet houden. Naast de positieve resultaten op alle battles en de danstechnische groei die de gehele groep doormaakt, zijn meerdere dansers zich aan het ontplooien als dansprofessionals door het structureel geven van workshops en performances. Dit alles naast de theatrale ontwikkeling die de groep doormaakt doet constateren dat zij op de goede weg zijn. Om deze groei extra kracht bij te zetten gaan wij in 2023 de Urban Arts regeling van Fonds voor Cultuurparticipatie aanschrijven. Dit met als doel een aantal inspirerende trips te maken naar inspiratiebronnen van de crew, waaronder de crews; RAD (Houston, TX USA) en de Immigrandz (Bordeaux, FR).

         Heavy Hitters Hangoutz

Een nieuw concept dat vanuit de Heavy Hitters is geïnitieerd en is vormgegeven dat gericht is op het verbinden van de nationale breakdance scene. Met de recent ingezette olympische ontwikkelingen rondom breakdance zijn er zowel positieve als negatieve veranderingen merkbaar. Deze komen vooral tot uiting op de breakdance battles die nu steeds meer gaan om het behalen van een resultaat in plaats van connecten met gelijkgestemden met dezelfde passie voor breaking. De Heavy Hitters Hangoutz is een reactie hierop waarbij wij vier keer per jaar een rivaliserende dansgroep uit een ander gedeelte van Nederland uit willen nodigen in het Haags Hiphop Centrum om een avond lang te jammen, uit te wisselen en te connecten op een laagdrempelig niveau. Een avond waarbij hiphop values worden aangehaald, prestatiedrang aan de zijlijn wordt gezet, en iedereen weer herinnerd wordt waarom zij ooit verliefd zijn geworden op de Hiphopcultuur en breaking.

 • Professionalisering Heavy Hitters

Zoals eerder is vermeld is de groep de Heavy Hitters de laatste tijd uitgegroeid tot een bekende naam binnen de (inter)nationale breakscene. Om de groei verder te faciliteren voor de dansers wordt er ook ingezet op het verder professionaliseren van de dansgroep. Dit proces wordt onderverdeeld in verschillende categorieën: Heavy Hitters website, portfolio’s, (corporate) showreels en social media presence.

  • Heavy Hitters website: Momenteel wordt er gewerkt aan een Heavy Hitters website die als online portfolio dient te fungeren. De website wordt een overzicht van al het belangrijke werk van de Heavy Hitters en geeft bezoekers de kans om nog meer te weten te komen over de groep én de individuen. De website moet een belangrijke schakel gaan spelen in het contact tussen de dansgroep en klanten, volgers en opdrachtgevers. Met deze website kan Aight meer werk bieden aan de professionals binnen de groep en naamsbekendheid van de Heavy Hitters vergroten. Hiermee vergroot Aight weer haar eigen naamsbekendheid.
  • Portfolio’s: Aight zal investeren in het opzetten en uitbreiden van portfolio’s van de dansers uit de Heavy Hitters. Een goede portfolio is een vereiste in het professionele werkveld van een danser. De dansers van de Heavy Hitters hebben tot dit moment nog niet de tijd en middelen gehad om dit op te zetten. Aight wil hierin de dansgroep ondersteunen door in samenwerking met Nas Hosen professionele portret- en actiefoto’s te schieten. Daarnaast zal Aight advies geven op hoe de dansers zich het best op het werkveld kunnen plaatsen en met welk beeldmateriaal zij het beste kunnen communiceren. De portfolio’s worden vervolgens ook op de website geplaatst wanneer deze wordt gelanceerd.
  • (Corporate) Showreels: Voor de verdere professionalisering van de Heavy Hitters wordt er ook ingezet op showreels. In de plannen staat nu een (corporate) showreel. Door middel van een showreel kunnen potentiële programmeurs een voorproefje krijgen van wat de Heavy Hitters te bieden hebben. Deze showreel wordt gemaakt in samenwerking met Holland Park Media, een marketing- en mediaconsultancy bureau die veel werkt voor de Gemeente Den Haag. Dit zorgt ervoor dat de showreel een zeer professionele look krijgt die aansluit op een meer zakelijke doelgroep. Naast een showreel voor de gehele crew wordt er ook gekeken voor individuele showreels per danser. Dit is een verlengde van de portfolio’s.
  • Social Media Presence: Het laatste onderdeel binnen de professionalisering van de Heavy Hitters is het bereik vergroten van de dansgroep op social media. In 2023 zal er flink worden ingezet op het uitbreiden van het bereik door doelbewust content te produceren en deze te plaatsen. Naast het hiervoor opgenoemde beeldmateriaal zullen ook aanvullende foto- en video shoots plaatsvinden om de engagement van de Heavy Hitters met de doelgroep hoog te houden.

MUZIEK

        Stage Your Voice

In samenwerking met het Residentie Orkest, heeft in 2020 de uitrol plaatsgevonden van het project Symphony 2030, waarin scholieren hun visie op de 17 Unesco doelen hebben voordragen. In 2023 zal AIGHT  als samenwerkingspartner voorzien in verschillende Coachingstrajecten voor de deelnemeners.

        Notes, Beats & Bars

Dit betreft een ander project in samenwerking met het Residentie Orkest, de verbinding van Rap met Klassieke muziek. Dit project is in 2020 gestart en leverde al direct een nominatie op voor de Haagse stadsprijs. We hebben in 2021 en 2022 de samenwerking voorgezet met het Residentie Orkest met als culminatie het optreden in het nieuwe Amare waarbij muzikanten en vocalisten vanuit Aight zijn gekoppeld aan het Residentie Orkest om een nieuw stuk te maken met als thema polarisatie. Deze samenwerking heeft er wederom voor gezorgd dat de banden nog nauwer zijn geworden tussen beide organisatie en zullen voor 2023 weer nieuwe samenwerkingsconcepten realiseren.

        FACE THE FUTURE

In 2023 wordt er een traject van 4 masterclass sessies gehouden met verschillende professionals uit de muziek industrie. Het traject wordt afgesloten met een langere sessie en is bedoeld voor Haagse amateur artiesten.  Het doel is om inspiratie te bieden voor de artiesten uit Den Haag en om ze handvaten te geven om zich verder te ontwikkelen op muzikaal, maar vooral ook zakelijk gebied.

        Studio

De geluidsopnamestudio van Aight bevindt zich in H3C en werd steeds vaker gebruikt voor het opnemen, mixen en masteren van professionele producties waarbij een aantal bekende Haagse talenten ertoe zijn geleid om nieuwe (en zeer goed ontvangen) releases hebben uitgebracht. In 2023 zal de studio nog meer worden ingezet voor het aantrekken van Haagse talenten waarbij ook nog steeds de studio is opgenomen in het vaste lesprogramma waarbij we wekelijks leerlingen verschillende workshops geven.

        Center of the Cypher (Hiphop Café)

Binnen H3C wordt altijd toegewerkt naar grote presentaties in het Paard, op Blockjams en tijdens diverse festivals. In de aanloop naar deze grote presentaties is het belangrijk om eerst meters te maken om op die manier de noodzakelijke podiumervaring op te doen. Omdat het hier beginners betreft, is deze mogelijkheid niet of nauwelijks in het centrum van Den Haag te vinden. De reacties en feedback van het publiek zijn een belangrijk onderdeel van de presentatie en daarom gaat H3C in 2023 verder met een podium in de foyer van H3C. De programmering, organisatie en realisatie van deze avonden is in handen van jongeren uit de eigen kweekvijver, in samenwerking met het team van Aight.

        Lesaanbod

o   Rap & Beatcreation

o   Dj-beginner en DJ gevorderd

         Festivals

Parkpop: Autonoom Hip Hop area met graffiti wand en podium

I Love Hiphop: 5 dagen op verschillende locaties (aftrap op Parkpop)

         Masterclasses

Face The Future: Verschillende professionals uit de muziekindustrie zullen tijdens deze avonden inzicht verschaffen in het reilen en zeilen van de muziek business.

o   Spitsessies: 4 x per jaar

o   Dj-sessies: 4 x per jaar

o   Ableton Beatcreation: met beatbattles

         Online

o   Hard Bars video’s

BLOCKJAM

In 2023 zal BLOCKJAM tenminste 6 Blockjamprogramma’s in de verschillende stadsdelen in de regio Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg en Delft organiseren. Deze programma’s bestaan uit verschillende activiteiten voor- en door de jongeren uit de wijk en zullen worden aangeboden in de vorm van een festival, verschillende kleine events, een schrijverskamp of een doorlopend aanbod van workshops.

Deze 6 blockjams zullen plaatsvinden in:

 • Zuiderpark (Stadsdeel Escamp)
 • Stadsdeel Laak
 • Stadsdeel Loosduinen
 • Leidschenveen
 • Ypenburg
 • Leidschendam en Bovenveen

Daarnaast zal Blockjam ook verder gaan met het initiëren van het graffiti concept in fietstunnel in Stompwijk waarbij de gemeente na een vergunningstraject dit project voortgang kan geven. En kijkt BLOCKJAM ook naar additionele events mogelijk in Stadsdeel Centrum (Transvaal en/of Schilderswijk).

Ook kijkt BLOCKJAM naar de potentie om schrijverskampen te organiseren in Prinsenhof waarvoor veel animo is bij zowel gemeente als vanuit de wijk, dit zal uiteindelijk bij de afdeling muziek belegd worden.

Tijdens de culturele, creatieve, informatieve en sportieve activiteiten, krijgen jongeren de kans hun eigen talent te ontdekken, te tonen, te etaleren en verder te ontwikkelen.

BEELDEND

         The Hague Street Art Magazine

Het The Hague Street Art Magazine #9 komt in het eerste kwartaal van 2023 uit. De release party in februari wordt aangegrepen als een contactmoment met het kunstenaarsnetwerk en samenwerkingspartners. Na de release party wordt het magazine verspreid naar diverse uitgiftepunten verspreid door de stad zoals de VVV.

         Mauritshuis

In 2022 heeft THSA 3 grote muurschilderingen verzorgd binnen de samenwerking met het Mauritshuis genaamd Mauritshuis Murals. Vanwege persoonlijke omstandigheden van één van de kunstenaars binnen het project wordt de laatste muurschildering gemaakt in mei 2023.

         MasterPeace

Via een samenwerking met MasterPeace worden in het kader van “Walls Of Connection” workshops op scholen aangeboden. Leerlingen leren alles over graffiti en street art, op zowel technisch, kunstzinnig en maatschappelijk gebied. Daarnaast loopt er een traject waarbij wordt gekeken naar een participatieve muurschildering in 2023 in Moerwijk.

 

         Haagwonen

THSA heeft in 2022 in Scheveningen 4 schilderingen aangebracht i.o.v. Haagwonen. De samenwerking met Haagwonen wordt voor 2023 voortgezet en wordt samen gekeken naar nieuwe mural projecten binnen het domein van Haagwonen.

 

         Staedion

Samen met STAEDION wordt er onderzocht om verschillende kunstprojecten uit te voeren waarbij participatie en verfraaiing voorop staan. Er loopt één project in Zuidwest om 6 schilderingen aan te brengen op kopse gevels.

         Meerdere tourhuisjes stadsdeel Segbroek

In samenwerking met afdeling Meldpunt Graffiti van de Gemeente Den Haag zullen er in 2023 een aantal verouderde tourhuisjes van nieuwe muurschilderingen worden voorzien. Er wordt een selectie gemaakt op basis van staat en wensen van de buurt. De nieuwe schilderingen zullen na een participatietraject waarbij omwonenden worden betrokken worden aangebracht op de volgende locaties:

         Binckhorst

De Binckhorst is de verder uitgegroeid tot een street art district met grote en kleine muurschilderingen door locale- en internationale kunstenaars. Naast de werken die er door THSA zijn bewerkstelligd in dit gebied zal er voor 2023 ook weer actief gebruik worden gemaakt van dit gebied voor het realiseren van imposante kunstwerken.

         Samenwerking literatuurmuseum

Na een succesvolle samenwerking in 2022 zal THSA de samenwerking voortzetten met het Literatuurmuseum er, een nieuwe expositie maar ook wordt er onderzocht of THSA structurele workshop kan aanbieden binnen het aanbod van het Literatuur Museum, zwaartepunt van deze workshop zal liggen op educatie en bewustwording rondom Street art vs. Graffiti.

         Exposities

De jaarlijkse expositie Inside laat het werk van street art kunstenaars zien wat zich níet in de openbare ruimte bevindt. Autonoom werk van street art kunstenaars word tentoongesteld en verkocht waarbij de prijzen zeer uiteenlopen om zo alle doelgroepen kunst te kunnen aanbieden. Voor 2022 werd er vernieuwd binnen dit concept en meer verdieping voor de kunstenaars opgezocht voor de kunstenaars door middel van workshops.

Naast de Inside expositie heeft THSA in 2022 graffiti en street art gerelateerde exposities georganiseerd bij de centrale Bibliotheek op het Spui, Het Atrium en North Sea Jazz. In 2023 organiseert THSA weer een Inside expositie waar zij nog verder ingaan op een randprogramma voor kunstenaars. Daarnaast wordt er gekeken naar andere expositie mogelijkheden zoals het The Hague Contemporary Art weekend en North Sea Jazz.

         Tourkaart

Na wat jaren afwezigheid is het toch gebleken dat de vraag was naar een fysieke vorm van onze Street art tours. We hebben dan ook i.o. met MPG besloten om de tourkaart nieuw leven in te blazen en zo nog een stad brede marketingtool in handen te hebben die door de stad wordt verspreid hierin voorzien we ook een samenwerking met Den Haag Marketing. <- Wegens verschillende omstandigheden is dit doorgeschoven naar het activiteitenplan van 2023 waarbij juist dit soort concepten extra lastig bleken te organiseren.

 

ALGEMEEN

         Workshops Aloysius Scholengemeenschap

Breakdance, Graffiti, Rap & Spoken Word, Kalligrafie

         BAM, hier ben ik!

Na een succesvolle afronding van de pilot fase van dit project wordt er voor volgend jaar gekeken naar een doorstart van dit project om zodoende de investeringen van de pilot langer te laten gelden. Daarbij worden verschillende fondsen en subsidies aangeschreven, niet alleen vanuit cultuur maar ook zorg en welzijn. Daarnaast proberen we dit unieke concept ook te transporteren naar andere stadsdelen. AIGHT heeft binnen dit project ook een unieke methodiek ontwikkelt die aan de basis zal staan van de doorstart. Zowel IAMPROGREZZ als CTD movement hebben de intentie gegeven om deel te blijven van de samenwerking.

       Aight Showcase Night eindejaars show

Binnen het Haags Hiphop centrum wordt er elk toegewerkt naar de eindejaarsshow Aight Showcase Night. Hier laten alle leerlingen zien wat zij geleerd hebben aan de andere leerlingen, ouders, vriendjes en vriendinnetjes en andere toeschouwers.