ACTIVITEITENPLAN

ACTIVITEITENPLAN 2023

INLEIDING

Aight wil in de regio Haaglanden haar rol als platform en kenniscentrum voor hiphop behouden en versterken. Door middel van hiphop wil Aight jongeren inspireren, motiveren en hun talent ontwikkelen op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst.

Aight wil blijvende impact genereren op de samenleving door te INSPIREREN, SAMENWERKEN EN VERBINDEN. Kunst en cultuur zijn verbindende elementen in een multiculturele samenleving en bieden ruimte voor begrip, kennismaking en samenwerking, waardoor mensen elkaar beter leren kennen en daardoor beter begrijpen.

Aight zal voor 2023 verder door ontwikkelen op het gebied van professionalisering en het creatieve Haagse gedachtegoed van de organisatie verder uitdragen zowel binnen het Haagse als daarbuiten.

TALENTONTWIKKELING

In het algemeen zullen we het huidige cursusaanbod in het Haags Hiphop Centrum blijven voortzetten en verbreden.

Stichting Aight wil voor zowel dans, muziek en beeldend de broedplaats en/of incubator zijn voor jong talent en aankomende jonge culturele ondernemers. Een mooi voorbeeld hiervan is de afdeling dans waarbij jong talent via onder andere masterclasses wordt begeleid naar het topsegment: de Heavy Hitters. Daar worden ze klaargestoomd voor (inter)nationale competities en naar behoeft ook een semiprof status of full professional status.  Onze visie is om dergelijke talent ontwikkelings- en opleidingstrajecten voor alle drie de takken de komende jaren verder te ontwikkelen waarbij we per sector naar specifiek gedefinieerde uitstroom gaan toe leiden: verdere studie (terug naar studie), (cultureel) ondernemerschap/semi prof & professional status, werken met je talent binnen de door jouw gekozen sector (als bijv. leraar, coach, trainer etc.). Verder is de dansafdeling ook bezig met het begeleiden van 1 van de dansers vanuit de Heavy Hitters die is gescout voor de aankomende Olympische Spelen waar Breakdance zal worden opgenomen in de competitie. Aight verwacht dan ook dat de aandacht voor Breakdance alleen maar zal groeien en zal actief inspelen op deze groeiende aandacht. Dit doen we ook via het bedenken van nieuwe concepten en activaties die hierop aansluiten.

DANS

         Nieuwe dansstijlen

Nadat Aight in 2022 het stand up dance aanbod heeft verstevigd en heeft uitgebreid met een extra lesmoment is er tijd en ruimte vrijgekomen om te kijken naar andere aanvullingen op het dansaanbod. Uitgangspunt hierbij is dat Aight ambieert dansstijlen aan te bieden die nog niet of nauwelijks een plek hebben in Den Haag. Dansstijlen die hierbij in gedachten springen zijn popping, locking, housedance en wacking.

         BGirl Sessions

Deze all-female breakdance organisatie kent zijn oorsprong in het Haags Hiphop Centrum en heeft hier in het verleden een wekelijkse breakdance les voor vrouwen verzorgd. Inmiddels zijn zij zich meer gaan focussen op het verbinden van de bgirls wereldwijd. Dit doen zij d.m.v. online activiteiten en het organiseren van events. Zo zijn zij ook een van de partners voor het I Love Hiphop Festival en zijn ze verantwoordelijk voor de solo bgirl competitie die daar plaats vindt. Aight wil samen met Bgirl sessions gaan verkennen hoe zij hun visie en rol binnen de (inter)nationale breakdance scene kunnen versterken.

         Heavy Hitters X Korzo Theater

In het voorjaar 2022 heeft de Haagse crew de Heavy Hitters o.l.v. Lea Ved (NDT1/Korzo) een theatraal onderzoek onder de werktitel “One common enemy” afgerond. Dit met als doel het vinden van een onderwerp en werkwijze voor een avondvullende theatervoorstelling. De presentatie van het onderzoek vond plaats in Korzo als voorprogramma van Fractal Collective en is erg positief ontvangen. Ook de samenwerking met Lea Ved verliep vlekkeloos en er was bij alle betrokken partijen animo om in deze vorm door te gaan en een plan te schrijven voor het uitwerken van de resultaten van het onderzoek tot een volledige voorstelling. Inmiddels is het projectplan afgerond en zijn de aanvragen de deur uit. Momenteel wachten wij op reactie van de fondsen en hopen dat wij verder mogen bouwen aan deze ontwikkeling.

Naast “One common enemy” heeft Korzo interesse getoond in het uitwerken van het stuk “Fotosynthese” wat wij voor Festival Classique hebben gemaakt. Er vinden nu gesprekken plaats om dit uit te werken naar een vorm waarbij samengewerkt gaat worden met een live violist en deze vernieuwde versie zal als onderdeel van het CaDance festival 2023 geprogrammeerd staan.

         Amare

De danstak van Aight heeft een uniek concept voor de officiële opening van Amare mede-ontwikkeld onder de noemer “Make Some Noise!”. Omdat de officiële opening in 2021 een week voor dato gecanceld moest worden door verscherpte corona maatregelen is de intentie uitgesproken om hiervoor een ander gepast moment te zoeken. April 2023 zal dit concept meerdere keren gespeeld worden in de vorm van een schoolvoorstelling i.c.m. een aansluitend workshopprogramma.

         Heavy Hitters

Deze groep toptalenten zijn inmiddels uitgegroeid tot een bekende naam binnen de internationale breakdance community. Zeker doordat India Sardjoe in 2022 een internationaal topjaar achter de rug heeft met het winnen van meerdere topcompetities weet iedereen dat de Heavy Hitters een groep is die je in de gaten moet houden. Naast de positieve resultaten op alle battles en de danstechnische groei die de gehele groep doormaakt, zijn meerdere dansers zich aan het ontplooien als dansprofessionals door het structureel geven van workshops en performances. Dit alles naast de theatrale ontwikkeling die de groep doormaakt doet constateren dat zij op de goede weg zijn. Om deze groei extra kracht bij te zetten gaan wij in 2023 de Urban Arts regeling van Fonds voor Cultuurparticipatie aanschrijven. Dit met als doel een aantal inspirerende trips te maken naar inspiratiebronnen van de crew, waaronder de crews; RAD (Houston, TX USA) en de Immigrandz (Bordeaux, FR).

         Heavy Hitters Hangoutz

Een nieuw concept dat vanuit de Heavy Hitters is geïnitieerd en is vormgegeven dat gericht is op het verbinden van de nationale breakdance scene. Met de recent ingezette olympische ontwikkelingen rondom breakdance zijn er zowel positieve als negatieve veranderingen merkbaar. Deze komen vooral tot uiting op de breakdance battles die nu steeds meer gaan om het behalen van een resultaat in plaats van connecten met gelijkgestemden met dezelfde passie voor breaking. De Heavy Hitters Hangoutz is een reactie hierop waarbij wij vier keer per jaar een rivaliserende dansgroep uit een ander gedeelte van Nederland uit willen nodigen in het Haags Hiphop Centrum om een avond lang te jammen, uit te wisselen en te connecten op een laagdrempelig niveau. Een avond waarbij hiphop values worden aangehaald, prestatiedrang aan de zijlijn wordt gezet, en iedereen weer herinnerd wordt waarom zij ooit verliefd zijn geworden op de Hiphopcultuur en breaking.

 • Professionalisering Heavy Hitters

Zoals eerder is vermeld is de groep de Heavy Hitters de laatste tijd uitgegroeid tot een bekende naam binnen de (inter)nationale breakscene. Om de groei verder te faciliteren voor de dansers wordt er ook ingezet op het verder professionaliseren van de dansgroep. Dit proces wordt onderverdeeld in verschillende categorieën: Heavy Hitters website, portfolio’s, (corporate) showreels en social media presence.

  • Heavy Hitters website: Momenteel wordt er gewerkt aan een Heavy Hitters website die als online portfolio dient te fungeren. De website wordt een overzicht van al het belangrijke werk van de Heavy Hitters en geeft bezoekers de kans om nog meer te weten te komen over de groep én de individuen. De website moet een belangrijke schakel gaan spelen in het contact tussen de dansgroep en klanten, volgers en opdrachtgevers. Met deze website kan Aight meer werk bieden aan de professionals binnen de groep en naamsbekendheid van de Heavy Hitters vergroten. Hiermee vergroot Aight weer haar eigen naamsbekendheid.
  • Portfolio’s: Aight zal investeren in het opzetten en uitbreiden van portfolio’s van de dansers uit de Heavy Hitters. Een goede portfolio is een vereiste in het professionele werkveld van een danser. De dansers van de Heavy Hitters hebben tot dit moment nog niet de tijd en middelen gehad om dit op te zetten. Aight wil hierin de dansgroep ondersteunen door in samenwerking met Nas Hosen professionele portret- en actiefoto’s te schieten. Daarnaast zal Aight advies geven op hoe de dansers zich het best op het werkveld kunnen plaatsen en met welk beeldmateriaal zij het beste kunnen communiceren. De portfolio’s worden vervolgens ook op de website geplaatst wanneer deze wordt gelanceerd.
  • (Corporate) Showreels: Voor de verdere professionalisering van de Heavy Hitters wordt er ook ingezet op showreels. In de plannen staat nu een (corporate) showreel. Door middel van een showreel kunnen potentiële programmeurs een voorproefje krijgen van wat de Heavy Hitters te bieden hebben. Deze showreel wordt gemaakt in samenwerking met Holland Park Media, een marketing- en mediaconsultancy bureau die veel werkt voor de Gemeente Den Haag. Dit zorgt ervoor dat de showreel een zeer professionele look krijgt die aansluit op een meer zakelijke doelgroep. Naast een showreel voor de gehele crew wordt er ook gekeken voor individuele showreels per danser. Dit is een verlengde van de portfolio’s.
  • Social Media Presence: Het laatste onderdeel binnen de professionalisering van de Heavy Hitters is het bereik vergroten van de dansgroep op social media. In 2023 zal er flink worden ingezet op het uitbreiden van het bereik door doelbewust content te produceren en deze te plaatsen. Naast het hiervoor opgenoemde beeldmateriaal zullen ook aanvullende foto- en video shoots plaatsvinden om de engagement van de Heavy Hitters met de doelgroep hoog te houden.

MUZIEK

        Stage Your Voice

In samenwerking met het Residentie Orkest, heeft in 2020 de uitrol plaatsgevonden van het project Symphony 2030, waarin scholieren hun visie op de 17 Unesco doelen hebben voordragen. In 2023 zal AIGHT  als samenwerkingspartner voorzien in verschillende Coachingstrajecten voor de deelnemeners.

        Notes, Beats & Bars

Dit betreft een ander project in samenwerking met het Residentie Orkest, de verbinding van Rap met Klassieke muziek. Dit project is in 2020 gestart en leverde al direct een nominatie op voor de Haagse stadsprijs. We hebben in 2021 en 2022 de samenwerking voorgezet met het Residentie Orkest met als culminatie het optreden in het nieuwe Amare waarbij muzikanten en vocalisten vanuit Aight zijn gekoppeld aan het Residentie Orkest om een nieuw stuk te maken met als thema polarisatie. Deze samenwerking heeft er wederom voor gezorgd dat de banden nog nauwer zijn geworden tussen beide organisatie en zullen voor 2023 weer nieuwe samenwerkingsconcepten realiseren.

        FACE THE FUTURE

In 2023 wordt er een traject van 4 masterclass sessies gehouden met verschillende professionals uit de muziek industrie. Het traject wordt afgesloten met een langere sessie en is bedoeld voor Haagse amateur artiesten.  Het doel is om inspiratie te bieden voor de artiesten uit Den Haag en om ze handvaten te geven om zich verder te ontwikkelen op muzikaal, maar vooral ook zakelijk gebied.

        Studio

De geluidsopnamestudio van Aight bevindt zich in H3C en werd steeds vaker gebruikt voor het opnemen, mixen en masteren van professionele producties waarbij een aantal bekende Haagse talenten ertoe zijn geleid om nieuwe (en zeer goed ontvangen) releases hebben uitgebracht. In 2023 zal de studio nog meer worden ingezet voor het aantrekken van Haagse talenten waarbij ook nog steeds de studio is opgenomen in het vaste lesprogramma waarbij we wekelijks leerlingen verschillende workshops geven.

        Center of the Cypher (Hiphop Café)

Binnen H3C wordt altijd toegewerkt naar grote presentaties in het Paard, op Blockjams en tijdens diverse festivals. In de aanloop naar deze grote presentaties is het belangrijk om eerst meters te maken om op die manier de noodzakelijke podiumervaring op te doen. Omdat het hier beginners betreft, is deze mogelijkheid niet of nauwelijks in het centrum van Den Haag te vinden. De reacties en feedback van het publiek zijn een belangrijk onderdeel van de presentatie en daarom gaat H3C in 2023 verder met een podium in de foyer van H3C. De programmering, organisatie en realisatie van deze avonden is in handen van jongeren uit de eigen kweekvijver, in samenwerking met het team van Aight.

        Lesaanbod

o   Rap & Beatcreation

o   Dj-beginner en DJ gevorderd

         Festivals

Parkpop: Autonoom Hip Hop area met graffiti wand en podium

I Love Hiphop: 5 dagen op verschillende locaties (aftrap op Parkpop)

         Masterclasses

Face The Future: Verschillende professionals uit de muziekindustrie zullen tijdens deze avonden inzicht verschaffen in het reilen en zeilen van de muziek business.

o   Spitsessies: 4 x per jaar

o   Dj-sessies: 4 x per jaar

o   Ableton Beatcreation: met beatbattles

         Online

o   Hard Bars video’s

BLOCKJAM

In 2023 zal BLOCKJAM tenminste 6 Blockjamprogramma’s in de verschillende stadsdelen in de regio Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg en Delft organiseren. Deze programma’s bestaan uit verschillende activiteiten voor- en door de jongeren uit de wijk en zullen worden aangeboden in de vorm van een festival, verschillende kleine events, een schrijverskamp of een doorlopend aanbod van workshops.

Deze 6 blockjams zullen plaatsvinden in:

 • Zuiderpark (Stadsdeel Escamp)
 • Stadsdeel Laak
 • Stadsdeel Loosduinen
 • Leidschenveen
 • Ypenburg
 • Leidschendam en Bovenveen

Daarnaast zal Blockjam ook verder gaan met het initiëren van het graffiti concept in fietstunnel in Stompwijk waarbij de gemeente na een vergunningstraject dit project voortgang kan geven. En kijkt BLOCKJAM ook naar additionele events mogelijk in Stadsdeel Centrum (Transvaal en/of Schilderswijk).

Ook kijkt BLOCKJAM naar de potentie om schrijverskampen te organiseren in Prinsenhof waarvoor veel animo is bij zowel gemeente als vanuit de wijk, dit zal uiteindelijk bij de afdeling muziek belegd worden.

Tijdens de culturele, creatieve, informatieve en sportieve activiteiten, krijgen jongeren de kans hun eigen talent te ontdekken, te tonen, te etaleren en verder te ontwikkelen.

BEELDEND

         The Hague Street Art Magazine

Het The Hague Street Art Magazine #9 komt in het eerste kwartaal van 2023 uit. De release party in februari wordt aangegrepen als een contactmoment met het kunstenaarsnetwerk en samenwerkingspartners. Na de release party wordt het magazine verspreid naar diverse uitgiftepunten verspreid door de stad zoals de VVV.

         Mauritshuis

In 2022 heeft THSA 3 grote muurschilderingen verzorgd binnen de samenwerking met het Mauritshuis genaamd Mauritshuis Murals. Vanwege persoonlijke omstandigheden van één van de kunstenaars binnen het project wordt de laatste muurschildering gemaakt in mei 2023.

         MasterPeace

Via een samenwerking met MasterPeace worden in het kader van “Walls Of Connection” workshops op scholen aangeboden. Leerlingen leren alles over graffiti en street art, op zowel technisch, kunstzinnig en maatschappelijk gebied. Daarnaast loopt er een traject waarbij wordt gekeken naar een participatieve muurschildering in 2023 in Moerwijk.

 

         Haagwonen

THSA heeft in 2022 in Scheveningen 4 schilderingen aangebracht i.o.v. Haagwonen. De samenwerking met Haagwonen wordt voor 2023 voortgezet en wordt samen gekeken naar nieuwe mural projecten binnen het domein van Haagwonen.

 

         Staedion

Samen met STAEDION wordt er onderzocht om verschillende kunstprojecten uit te voeren waarbij participatie en verfraaiing voorop staan. Er loopt één project in Zuidwest om 6 schilderingen aan te brengen op kopse gevels.

         Meerdere tourhuisjes stadsdeel Segbroek

In samenwerking met afdeling Meldpunt Graffiti van de Gemeente Den Haag zullen er in 2023 een aantal verouderde tourhuisjes van nieuwe muurschilderingen worden voorzien. Er wordt een selectie gemaakt op basis van staat en wensen van de buurt. De nieuwe schilderingen zullen na een participatietraject waarbij omwonenden worden betrokken worden aangebracht op de volgende locaties:

         Binckhorst

De Binckhorst is de verder uitgegroeid tot een street art district met grote en kleine muurschilderingen door locale- en internationale kunstenaars. Naast de werken die er door THSA zijn bewerkstelligd in dit gebied zal er voor 2023 ook weer actief gebruik worden gemaakt van dit gebied voor het realiseren van imposante kunstwerken.

         Samenwerking literatuurmuseum

Na een succesvolle samenwerking in 2022 zal THSA de samenwerking voortzetten met het Literatuurmuseum er, een nieuwe expositie maar ook wordt er onderzocht of THSA structurele workshop kan aanbieden binnen het aanbod van het Literatuur Museum, zwaartepunt van deze workshop zal liggen op educatie en bewustwording rondom Street art vs. Graffiti.

         Exposities

De jaarlijkse expositie Inside laat het werk van street art kunstenaars zien wat zich níet in de openbare ruimte bevindt. Autonoom werk van street art kunstenaars word tentoongesteld en verkocht waarbij de prijzen zeer uiteenlopen om zo alle doelgroepen kunst te kunnen aanbieden. Voor 2022 werd er vernieuwd binnen dit concept en meer verdieping voor de kunstenaars opgezocht voor de kunstenaars door middel van workshops.

Naast de Inside expositie heeft THSA in 2022 graffiti en street art gerelateerde exposities georganiseerd bij de centrale Bibliotheek op het Spui, Het Atrium en North Sea Jazz. In 2023 organiseert THSA weer een Inside expositie waar zij nog verder ingaan op een randprogramma voor kunstenaars. Daarnaast wordt er gekeken naar andere expositie mogelijkheden zoals het The Hague Contemporary Art weekend en North Sea Jazz.

         Tourkaart

Na wat jaren afwezigheid is het toch gebleken dat de vraag was naar een fysieke vorm van onze Street art tours. We hebben dan ook i.o. met MPG besloten om de tourkaart nieuw leven in te blazen en zo nog een stad brede marketingtool in handen te hebben die door de stad wordt verspreid hierin voorzien we ook een samenwerking met Den Haag Marketing. <- Wegens verschillende omstandigheden is dit doorgeschoven naar het activiteitenplan van 2023 waarbij juist dit soort concepten extra lastig bleken te organiseren.

 

ALGEMEEN

         Workshops Aloysius Scholengemeenschap

Breakdance, Graffiti, Rap & Spoken Word, Kalligrafie

         BAM, hier ben ik!

Na een succesvolle afronding van de pilot fase van dit project wordt er voor volgend jaar gekeken naar een doorstart van dit project om zodoende de investeringen van de pilot langer te laten gelden. Daarbij worden verschillende fondsen en subsidies aangeschreven, niet alleen vanuit cultuur maar ook zorg en welzijn. Daarnaast proberen we dit unieke concept ook te transporteren naar andere stadsdelen. AIGHT heeft binnen dit project ook een unieke methodiek ontwikkelt die aan de basis zal staan van de doorstart. Zowel IAMPROGREZZ als CTD movement hebben de intentie gegeven om deel te blijven van de samenwerking.

       Aight Showcase Night eindejaars show

Binnen het Haags Hiphop centrum wordt er elk toegewerkt naar de eindejaarsshow Aight Showcase Night. Hier laten alle leerlingen zien wat zij geleerd hebben aan de andere leerlingen, ouders, vriendjes en vriendinnetjes en andere toeschouwers.