Inleiding

 

Aight wil in de regio Haaglanden haar rol als platform en kenniscentrum voor hiphop behouden en versterken. Door middel van hiphop wil Aight jongeren inspireren, motiveren en hun talent ontwikkelen op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst.

 

Aight wil blijvende impact genereren op de samenleving door INSPIREREN, SAMENWERKEN EN VERBINDEN. Kunst en cultuur zijn verbindende elementen in een multiculturele samenleving en bieden ruimte voor begrip, kennismaking en samenwerking, waardoor mensen elkaar beter leren kennen en daardoor beter begrijpen.

 

 

Aight smeedt de verschillende toekomstplannen voor muziek, dans en beeldend tot één sterk en samenhangend geheel. Het is jammer dat de financiering van onze aanvraag Kunstenplan niet is gehonoreerd. Belangrijk in de aanvraag was de inzet van 2FTE extra. Aight is de laatste jaren enorm gegroeid maar dat ging ten koste van de beschikbare arbeidskrachten waarvan er twee met burn-out verschijnselen thuis hebben gezeten.

 

Desondanks gaan we de komende jaren zoveel mogelijk invulling geven aan de plannen die we in de aanvraag Kunstenplan 2021-2024 hebben opgenomen.  Het is onmogelijk om een beetje aan talentontwikkeling te doen en we kunnen onze talenten niet in de steek laten. Er is geen weg terug.

 

Ondanks de Corona beperkingen gaan we door op de ingeslagen weg. Er in Den Haag geen vergelijkbare organisatie te vinden, die op zoveel verschillende culturele vlakken in de stad maatschappelijke impact heeft.

 

 

 

Talentontwikkeling

 

In het algemeen zullen we het huidig cursusaanbod in het Haags Hiphop Centrum voortzetten en verbreden.

 

Stichting Aight wil voor zowel dans, muziek en beeldend de broedplaats en/of incubator zijn voor jong talent en aankomende jonge culturele ondernemers. Een mooi voorbeeld hiervan is de sector Dans waarbij jong talent via masterclasses wordt begeleid naar het topsegment: de Heavy Hitters. Daar worden ze klaargestoomd voor internationale competities, een semiprof status en full professional status.  Onze visie is om dergelijke talent ontwikkel- en opleidingstrajecten voor alle drie de takken de komende jaren verder te ontwikkelen waarbij we per sector naar specifiek gedefinieerde uitstroom gaan toeleiden:  -verdere studie (terug naar studie), (cultureel) ondernemerschap/semi prof & professional status,  -werken met je talent binnen de door jouw gekozen sector (als bijv. leraar, coach, trainer etc.).

 

 

 

Dans

 

• Nieuwe dansstijlen Om nieuwe doelgroepen aan te boren, gaat Aight in 2021 beginnen met de introductie van

 

   nieuwe dansstijlen Popping en House. Dit na het succesvol uitrollen van de les Locking in 2020. Aight is de enige

 

   aanbieder van deze stijlen in de regio Den Haag 

 

• BGirls Sessions Aight zal een nieuw platform voor vrouwelijke breakdancers ontwikkelen en uitrollen

 

• Danstheater

 

   In navolging van de in samenwerking met Korzo gemaakte theatervoorstelling Boombox 2.0, gaat Aight in 2021 een

 

   nieuwe voorstelling opzetten. Investeringen door Aight in danstheater zorgen ervoor dat amateurdansers zich een

 

   nieuw doel stellen, bijvoorbeeld door te groeien naar het niveau van The Heavy Hitters. Maar ook voor The Heavy

 

   Hitters zelf is dit een vorm van verdere talentontwikkeling. Nieuw hierin zal een samenwerking zijn met Slagwerk

 

   Den Haag

 

• Amare De danstak van Aight is in opdracht van het Zuiderstrandtheater actief betrokken bij de officiële opening

 

   van Amare en zit op dit moment in de ontwikkeling van een gepast programma

 

In opdracht van het Nationale Theater gaat Aight een performance ontwikkelen welke in een promotiecampagne

 

   voor Amare in de Haagse wijken zal worden uitgevoerd om op die manier de wijkbewoners bij Amare te betrekken

 

• Kid Colombia Aight gaat een persoonlijk ontwikkeltraject opzetten voor het Haagse toptalent Kid Colombia. Dit

 

   met het doel hem verder te ontwikkelen op het gebied van lesgeven en didactiek. 

 

 

 

Muziek

 

Stage Your Voice

 

In samenwerking met het Residentie Orkest, heeft in 2020 de uitrol plaatsgevonden van het project Symphony 2030, waarin scholieren hun visie op de 17 Unesco doelen hebben voordragen. In 2021 zal de tweede editie plaatsvinden en de voorbereidingen zijn al gestart.

 

Notes, Beats & Bars

 

Dit betreft een ander project in samenwerking met het Residentie Orkest, de verbinding van Rap met Klassieke muziek. Dit project is in 2020 gestart en leverde al direct een nominatie op voor de Haagse stadsprijs

 

• Next Step
Door het succes van de ‘Face The Future’ masterclasses zal H3C deze regelmatig programmeren voor talenten die toe zijn aan een vervolgstap in hun carrière. Behalve vragen over o.a. boekingen, management, contracten, promotie en techniek, blijkt er veel behoefte te zijn aan feedback van professionals op het door hen gemaakte werk.

 

De “Face The Future” Masterclasses zijn i.s.m. Cloud 9 en Popsport www.popsport.nl opgezet.

 

• Studio
De geluidsopnamestudio van Aight bevindt zich in H3C en wordt steeds vaker gebruikt voor het opnemen, mixen en masteren van professionele producties. Hier zal Aight in 2021 een nieuwe lichting van talentvolle sound engineers gaan opleiden, waardoor de studio ook buiten de reguliere sessies optimaal gebruikt kan worden.

 

• Center of the Cypher (Hiphop Café)
Binnen H3C wordt altijd toegewerkt naar grote presentaties in het Paard, op Blockjams en tijdens diverse festivals. In de aanloop naar deze grote presentaties is het belangrijk om eerst meters te maken om op die manier de noodzakelijke podiumervaring op te doen.

 

Omdat het hier beginners betreft, is deze mogelijkheid niet of nauwelijks in het centrum van Den Haag te vinden. De reacties en feedback van het publiek zijn een belangrijk onderdeel van de presentatie en daarom gaat H3C in 2021 starten  met een podium in de foyer van H3C. De programmering, organisatie en realisatie van deze avonden is in handen van jongeren uit de eigen kweekvijver, in samenwerking met het team van Aight.

 

• Lesaanbod

 

   Rap & Beatcreation

 

   DJ beginner en DJ turntablism (1 x per maand bij Breakdance training)

 

   Spoken Word i.s.m. Poetry Circle

 

• Festivals

 

   Bevrijdingsfestival: Showcase Sena podium en eigen Hip Hop Area

 

   Parkpop: Eigen Hip Hop podium, halve finale NBL

 

   I Love Hiphop: 5 dagen op verschillende locaties (afsluiting op Parkpop)

 

• Masterclasses

 

   Face The Future: 4 x i.s.m. Popsport. Verschillende professionals uit de muziekindustrie zullen tijdens deze

 

   avonden inzicht verschaffen in het reilen en zeilen van de muziek business.

 

   Spitsessies: 4 x per jaar

 

   DJ sessies: 4 x per jaar

 

   Ableton Beatcreation: met beatbattles

 

• MasterPeace

 

   Vervolg op de aftrap van de Vredesweek met Diggy Dex, Juanes & Emmanuel Jal, alle drie zijn ambassadeurs van

 

   MasterPeace en in H3C zal met Diggy Dex een track opgenomen worden die daarna wordt aangevuld met

 

   bijdragen van Juanes (Colombia) en Emmanuel Jal (Sudan) zodat er een internationale track ontstaat die

 

   commercieel uitgebracht zal worden.

 

 

 

Online

 

• Hard Bars video’s

 

• “This Or That” videos

 

• Rap lessen

 

• Beatmaking Challenges

 

• DJ Sets

 

• DJ Tutorials

 

• I Love Hiphop Als vanwege de Corona maatregelen dit festival niet kan plaatsvinden, zullen we hier een online

 

   event van maken

 

 

 

Blockjam

 

In 2021 organiseert Aight tenminste 8 Blockjamprogramma’s in de verschillende stadsdelen in de regio Den Haag en gemeente Leidschendam-Voorburg.

 

Deze programma’s bestaan uit verschillende activiteiten voor- en door de jongeren uit de wijk en zullen worden aangeboden in de vorm van een festival, verschillende kleine events, een schrijverskamp of een doorlopend aanbod van workshops.

 

 

 

Dit jaar zullen extra projecten georganiseerd worden in de gemeente Leidschendam-Voorburg:

 

Schrijverskamp Prinsenhof in Leidschendam

 

Schrijverskamp Bovenveen in Voorburg

 

Participatie graffitiproject in fietstunnel in Stompwijk

 

Participatie graffitiproject in Voorburg (verschillende woonflats)

 

Foto expositie van portretten van jongeren uit de wijk in openbare ruimten in de gemeente Leidschendam-

 

   Voorburg

 

 

 

Tijdens de culturele, creatieve, informatieve en sportieve activiteiten, krijgen jongeren de kans hun eigen talent te ontdekken, te tonen, te etaleren en verder te ontwikkelen.

 

 

 

Beeldend

 

• The Hague Street Art Magazine #7

 

Het nieuwe The Hague Street Art Magazine kan dit jaar helaas voor het eerst vanwege de maatregelen rond Corona niet feestelijk gelanceerd  worden. Yscha zal daarom op vrijdag 12 februari vanuit Café De Zwarte Ruiter magazines to go aanbieden. Zo kunnen lezers samen met een kopje koffie hun magazine in handen krijgen. In de week voorafgaand aan deze dag zal het magazine aan de kunstenaars en andere betrokkenen persoonlijk worden aangeboden via een heuse THSA postbezorging. THSA bekijkt nog op welke manier de magazines verspreid kunnen worden b.v. via de afhaalpunten van boekhandels en bij hostels.

 

• Mauritshuis

 

THSA is een mooie samenwerking aangegaan met het Mauritshuis waarbij verschillende projecten de viering van het 200 jarig bestaan van het legendarische museum zullen illustreren. De voorbereidingen zullen dit jaar worden getroffen om het lustrum in 2022 uit te rollen. De kunstenaars die nu op het menu staan, zijn grote namen uit de wereld van street art en zullen een enorme toevoeging zijn voor de stad.

 

• Rode Kruis

 

Kunstenaarsduo SOGOshow maakte in opdracht van THSA voor Het Rode Kruis een schilderij als afscheidscadeau aan NPO3 om 18 jaar samenwerking van Serious Request te vieren. De beeltenis vormt een soort samenvatting dat de meest herkenbare elementen van het bekende programma laten zien.

 

• MasterPeace

 

Via een samenwerking met MasterPeace worden in het kader van “Walls Of Connection” workshops op scholen aangeboden. Leerlingen leren alles over graffiti en street art, op zowel technisch, kunstzinnig en maatschappelijk gebied.

 

• Haagwonen

 

In Scheveningen worden een groot aantal woningen van Haagwonen grondig opgeknapt. Op drie gevels zijn jaren geleden muurschilderingen aangebracht die nu aan vernieuwing toe zijn. De bewoners worden bij elk aspect van dit grote project betrokken om er zo voor te zorgen dat ze actief deel zijn van deze werkzaamheden. The Hague Street Art zal naar aanleiding van een participatietraject waarbij bewoners worden betrokken bij de ontwerpfase, drie nieuwe muurschilderingen maken. Daarnaast zullen de portieken van binnen ook worden voorzien van kleur. Het project begint in 2021 en zal in 2022 worden afgerond.

 

• Staedion

 

Mariahoeve wordt dit jaar dé nieuwe hotspot voor street art. Dit jaar wordt een enorm project voorbereid waarbij zeker 12 muren zullen worden voorzien van muurschilderingen. De plannen zijn in volle voorbereiding om dit project op poten te zetten.

 

• Wildlife Watchdogs in samenwerking met de Sweatshop

 

De kunstenaars die aangesloten zijn bij het THSA platform zijn gevraagd om met hun werk mee te doen aan een benefietveiling. De opbrengst zal gaan naar WildlifeWatchdogs, een organisatie die zich inzet voor de wilde dieren van Indonesië. Zij zijn ook zwaar getroffen door de gevolgen van de pandemie, maar de werkzaamheden gaan gewoon door. Er wordt gekeken naar een (online) event wat past binnen de opgelegde maatregelen. Later in het jaar zal er misschien een fysiek event plaatsvinden, als de maatregelen dat toelaten.

 

• Doornstraat Den Haag

 

In April wordt een groot object van Stedin en HTM op initiatief van de omwonenden beschilderd door kunstenaars uit de buurt. THSA begeleid hierbij het organisatorisch, praktisch en creatieve aspect om de kwaliteit van de uiteindelijke muurschildering te waarborgen. Het ontwerp wordt geheel bepaald door enthousiaste omwonenden waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. THSA begeleidt hierbij de bewoners en de kunstenaars.

 

• Tourhuisjes stadsdeel Segbroek

 

In samenwerking met afdeling Meldpunt Graffiti van de Gemeente Den Haag zullen er in 2021 een aantal verouderde tourhuisjes van nieuwe muurschilderingen worden voorzien. Er is een selectie gemaakt op basis van staat en wensen van de buurt. De nieuwe schilderingen zullen na een participatietraject waarbij omwonenden worden betrokken worden aangebracht op de volgende locaties:

 

 • Valkenboslaan
 • Regentesselaan
 • Valkenboskade
 • Abrikozenstraat
 • Beeklaan

 

• Binckhorst

 

De Binckhorst is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een street art district met grote en kleine muurschilderingen door locale- en internationale kunstenaars. Dit jaar zal er een uitbreiding van de muur “Welkom op de Binckhorst” komen. Ook zal de Haagse kunstenaar Dario Goldbach de entree van de Binckhorst uitbreiden met een muurschildering die de creatieve sector en het uitgaanspubliek een hart onder de riem wil steken in corona-tijd én ligt er al een ontwerp klaar voor een schildering gemaakt voor BAM aan de Zonweg.

 

• Inside x The Student Hotel x Uit Het Gareel

 

De jaarlijkse expositie Inside laat het werk van street art kunstenaars zien wat zich níet in de openbare ruimte bevindt. Canvassen, sculpturen en printwerk worden tentoongesteld en verkocht waarbij de prijzen zeer uiteenlopen om zo alle doelgroepen kunst te kunnen aanbieden. Dit jaar wordt er gekeken naar een interactieve expositie in samenwerking met kunstorganisatie ‘Uit het Gareel’ en The Student Hotel, waarbij workshops en lezingen een nieuwe laag aan het jaarlijkse event zullen toevoegen.

 

• In voorbereiding

 

 1. Smitstraat-Joubertstraat (Street Art Festival met 4 grote muren; plan schrijven voor 2022)
 2. Ambachtsgaarde (Escamp) muurschilderingen
 3. Haags Sportkwartier (HSK) 
 4. Graffiti Jams op de legale locaties
 5. Workshops en voorlichtingen (Nog met Segbroek College in gesprek over planning)
 6. Vernieuwing van Tourwebsite mogelijkheden

 

 

 

Algemeen

 

Workshops Aloysius Scholengemeenschap (Breakdance, Graffiti, Rap & Spoken Word, Kalligrafie). Pilot in het voorjaar van 2021 en de uitrol in het najaar. Daarna workshops in heel Nederland (40 scholen) in 2022

 

BAM, hier ben ik! Assessment programma waarmee soft skills gemeten worden i.s.m. I am Progrez en het Stadsdeel Laak (2021 & 2022). Het programma is klaar en we draaien nu de testfase. Start in maart 2021

 

Aight Showcase Night eindejaars show