Aight gaat in 2017 de reguliere programma’s Haags Hiphop Centrum en The Hague Street Art voortzetten.
Het basis aanbod van het Haags Hiphop Centrum zal in 2017 aangepast worden, waarin kostenefficiëntie centraal staat. Voor gevorderde talenten van alle disciplines zal het aanbod worden uitgebreid met begeleidingsprogramma’s en een professionaliseringscursus om deze talenten door te laten groeien tot jonge professionals. Ook zullen de faciliteiten uitgebreid of verbeterd worden om de kwaliteit van het aanbod te vergroten. Binnen het gehele aanbod zal per activiteit scherp gelet worden op gemaakte inkomsten. Per kwartaal wordt het aanbod geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
In 2017 gaat Aight actief educatie trajecten aanbieden op alle scholen in Den Haag. Scholen die Aight in het verleden bediend heeft, zal Aight trajecten aanbieden met hoge kortingen om deze terug te winnen. Dit betekent dat de stijging van het bereik niet recht evenredig zal zijn met de inkomsten vanuit educatie.
Organisatorisch zal Aight in gespecialiseerde units gaan werken met een backoffice en hierboven een zakelijk leider en op deze manier de organisatie verder professionaliseren.

Talentontwikkeling
Huidig cursusaanbod Haags Hiphop Centrum voortzetten
Huidig cursusaanbod voor toptalenten dans in het Haags Hiphop Centrum voortzetten en uitbreiden
Cursusaanbod voor toptalenten muziek in het Haags Hiphop Centrum realiseren
Cursusaanbod voor toptalenten beeldend in het Haags Hiphop Centrum realiseren
Cursusaanbod voor professionalisering toptalenten (alle disciplines) realiseren

Events/podiummomenten
Meerdaags festival I Love Hiphop organiseren (met onder andere een area op Parkpop)
Aanhaken met activiteiten bij grote festivals zoals Bevrijdingsfestival,  Life I Live en Haags Uit Festival
Kleine(re) events organiseren en Haagse talenten programmeren
Samen met Musicon en Theater de Vaillant het aanbod voor talenten in een logische route zetten zodat het aanbod van de verschillende organisaties elkaar aanvullen en aan elkaar gekoppeld worden
Jaarlijkse afsluiting van het Haags Hiphop Centrum organiseren met shows van alle deelnemers en talenten van buiten het Haags Hiphop Centrum

Educatie
Aanbod actief uitzetten bij scholen PO en VO
Aanbod actief uitzetten bij inrichtingen voor speciale doelgroepen
In samenwerking met Cultuurschakel leerlijnen bekijken en aanpassen of nieuw ontwikkelen

The Hague Street Art
4 Blockjams in verschillende stadsdelen organiseren
Internationale streetart artiesten door Den Haag laten touren
The Hague Street Art Tours met tourgids verzorgen voor scholen
Organiseren streetart expositie(s)
Steunen van kleine streetart initiatieven door middel van verstrekken
Maken van 12 muurschilderingen
Platform functie voor streetart artiesten vervullen onder andere door bemiddeling aan opdrachten

 
Promotie
Uitbrengen The Hague Street Magazine, 3 keer per jaar
The Hague Street Art Tour kaart verspreiden, 4 keer per jaar
Posteractie in samenwerking met Kabinet realiseren
Promotionele activiteiten op scholen opzetten
Nieuwe website en logo voor het Haags Hiphop Centrum lanceren
Een strategisch en actief social media beleid voeren
Promotie maken door middel van flyers, posters en verzamelen van contactgegevens op alle plaatsen en evenementen waar workshops worden gegeven
Promotie shows op scholen doen door gebruik te maken van bestaande leerlingen (contact met school en uitvoerend artiest)

Organisatie
Werken in 3 units (beeldend, dans en muziek) met daarnaast een algemene afdeling met backoffice en zakelijk leider
Starten met communicatie medewerker en medewerker voor verhuur locatie en verkoop (educatietrajecten, opdrachten, workshops etc)