FINANCIËN

Stichting Aight krijgt meerjarige subsidie vanuit het kunst en cultuurplan van de gemeente Den Haag, we zijn ook weer voor de volgende periode meegenomen in dit plan tot in ieder geval 2024. Voor andere deelprojecten vraagt de stichting andere subsidies / fondsen aan. Verder heeft de stichting ook enige commerciele activiteiten waarvan uit we inkomsten genereren, denk aan lesgeld, kaartverkoop tbv evenementen etc. Het geld word beheerd via een bankrekening en hebben we een vaste accountancy partij die onze jaarlijkse stukken opstelt. 

Voor sommige projecten worden diverse fondsen aangeschreven voor aanvullende financiering. Voor workshops, cursussen en masterclasses m.b.t. talentontwikkeling en begeleiding zijn Fonds 1818 en Stichting Boschhuysen frequente partners.

BELONINGSBELEID

Stichting Aight werkt met een onbezoldigd bestuur.

Een aantal medewerkers is pas sinds 01/01/2017 in vaste dienst en worden nog niet via cao normen beloond.

Een aantal medewerkers werkt op zzp basis bij Stichting Aight